برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  4 ; از صفحه 161 تا صفحه 168 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عملکرد ادارات ترويج دولتي و شرکت هاي ترويج خصوصي با استفاده از شاخص هاي منتخب در استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در حال حاضر به دنبال بحث هاي خصوصي سازي و کاهش تصدي گري بخش دولتي بحث راه اندازي شرکت هاي آموزشي ترويجي خصوصي در استان همدان مطرح گرديده است. هدف اين تحقيق مقايسه عملکرد ادارات ترويج دولتي و شرکت هاي ترويج خصوصي با استفاده از شاخص هاي منتخب در استان همدان بوده است. اين مطالعه به روش توصيفي-همبستگي انجام شده و جامعه آماري اين تحقيق مديران و کارشناسان ادارات ترويج دولتي و شرکت هاي ترويج خصوصي در استان همدان بودند (N=73). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سري پرسشنامه براي دو گروه مورد نظر در تحقيق طراحي گرديد. روايي ظاهري و محتوايي ابزار تحقيق توسط اعضاي هيات علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران و برخي مسولان اجرايي انجام گرفت. بررسي پايايي ابزار تحقيق با تکميل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مديران و کارشناسان شرکت هاي ترويج دولتي در سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان و شرکتهاي ترويج خصوصي اين استان انجام شد. ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه هاي مربوط به مديران و کارشناسان شرکت هاي ترويج خصوصي 0.86 و براي پرسشنامه هاي مربوط به مديران و کارشناسان ترويج دولتي 0.84 به دست آمد. نتايج تحقيق حاکي از آن است که ميانگين سني مديران و کارشناسان ادارات ترويج دولتي 37 سال و ميانگين سني مديران و کارشناسان شرکت هاي ترويج خصوصي 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مديران و کارشناسان ترويج دولتي و 6.1 درصد از پاسخگويان شرکت هاي ترويج خصوصي در رشته آموزش و ترويج کشاورزي تحصيل کرده اند. ميانگين سابقه فعاليت هاي اجرايي پاسخگويان ادارات ترويج دولتي 14 سال و شرکتهاي ترويج خصوصي 2.58 سال بوده است. همچنين نتايج حاکي از آن است که ميانگين عملکرد ادارات ترويج دولتي 23.84 و ميانگين عملکرد شرکت هاي ترويج خصوصي طي دو سال گذشته 32.88 بوده، نتايج حاصل از آزمون t بيانگر اين است که بين عملکرد ادارات ترويج دولتي و شرکت هاي ترويج خصوصي اختلاف معني داري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهرامی، ا.، و شعبانعلی فمی، ح.، و پزشکی راد، غ.، و محمودی، م. (1388). مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص های منتخب در استان همدان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(4), 161-168. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124559Vancouver : کپی

بهرامی اعظم، شعبانعلی فمی حسین، پزشکی راد غلامرضا، محمودی مریم. مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص های منتخب در استان همدان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021May11];40(4):161-168. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124559IEEE : کپی

بهرامی، ا.، شعبانعلی فمی، ح.، پزشکی راد، غ.، محمودی، م.، 1388. مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص های منتخب در استان همدان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(4), pp.161-168. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124559. 

 
بازدید یکساله 211 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی