برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  4 ; از صفحه 139 تا صفحه 151 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل چالش هاي پيش روي خدمات برون رساني دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق توصيفي-پيمايشي، تحليل چالش هاي پيش روي خدمات برون رساني دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران  (N=1799)بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر به عنوان نمونه تعيين گرديد که در نهايت حجم نمونه به منظور افزايش دقت مطالعه به 140 نفر افزايش پيدا کرد. براي انتخاب نمونه در مرحله اول به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي از ميان 30 دانشکده کشاورزي ايران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه اي با انتساب متناسب از ميان اعضاي هيات علمي اين دانشکده ها نمونه مورد نظر تعيين گرديد. ابزار تحقيق، پرسشنامه اي بود که روايي آن بر اساس نظر جمعي از اساتيد گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران تاييد گرديد و براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد (0.79 تا 0.83). داده هاي با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که در رابطه با رتبه بندي چالش هاي پيش روي خدمات برون رساني دانشگاهي، از ميان 28 گويه، کافي نبودن ارتباطات دانشگاه ها با موسسه هاي مختلف و فقدان حمايت کافي از فعاليت هاي دانشگاه از جانب سازمان هاي مختلف به ترتيب در بالاترين اولويت ها قرار داشتند. همچنين بر اساس نتايج تحليل عاملي، پنج عامل ارتباطي، نهادي، مديريتي، اقتصادي و هيات علمي در مجموع حدود 66.468 درصد از کل واريانس را تبيين نمودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسمی، ج.، و حسینی، س.، و حجازی، ی. (1388). تحلیل چالش های پیش روی خدمات برون رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(4), 139-151. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124555Vancouver : کپی

قاسمی جواد، حسینی سیدمحمود، حجازی یوسف. تحلیل چالش های پیش روی خدمات برون رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021May13];40(4):139-151. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124555IEEE : کپی

قاسمی، ج.، حسینی، س.، حجازی، ی.، 1388. تحلیل چالش های پیش روی خدمات برون رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(4), pp.139-151. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124555. 

 
بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی