برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  4 ; از صفحه 99 تا صفحه 107 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و تبيين فعاليت هاي پايداري در بين ذرت کاران استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 
چکیده: 

مقاله حاضر با هدف شناخت فعاليت هاي پايداري و معرفي عوامل موثر بر رفتارهاي پايداري کشاورزان انجام شده است. پژوهش با استفاده از روش پيمايش (توصيفي) در بين ذرت کاران استان خوزستان انجام شد و از بين 9750 نفر کشاورز ذرت کار(N=9750)  با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، تعداد 370 نفر کشاورز ذرت کار (n=370) به طور تصادفي انتخاب شدند. روايي پرسشنامه با دريافت نظر استادان دانشگاه و کارشناسان مورد بررسي قرار گرفت و ميزان ضريب آلفاي کرونباخ براي تعيين پايايي پرسشنامه، 0.75 بدست آمد. بر اساس نتايج، اکثريت کشاورزان از تناوب زراعي و کودهاي ريزمغذي براي حاصلخيزي مزرعه خود استفاده مي کردند. استفاده از کودهاي سبز، کودهاي حيواني، استفاده از لگومها در تناوب با ذرت و بکارگيري روش هاي تلفيقي براي مبارزه با علف هاي هرز کم بود. همچنين نتايج نشان داد که سطح سواد، ميزان استفاده از کانال هاي ارتباطي، ميزان تماس با مراکز ترويجي و ميزان عملکرد با انجام فعاليت هاي پايداري رابطه مثبت و معني داري داشتند. متغيرهاي سن، تعداد فرزندان، مقدار آفت کش مصرفي و نوع مالکيت کشاورز رابطه منفي و معني داري با انجام فعاليت هاي پايداري داشتند. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد که متغيرهاي ميزان استفاده از آفت کش ها، ميزان تماس با مراکز ترويجي، ميزان استفاده از کودهاي حيواني و ميزان عملکرد ذرت 28 درصد از تغييرات فعاليت هاي پايداري را تبيين مي کنند. در نهايت، مقاله پيشنهادهايي براي بهبود فعاليت هاي پايداري در بين کشاورزان ارايه مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عنایتی راد، م.، و آجیلی، ع.، و رضایی مقدم، ک. (1388). بررسی و تبیین فعالیت های پایداری در بین ذرت کاران استان خوزستان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(4), 99-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124543Vancouver : کپی

عنایتی راد ماندانا، آجیلی عبدالعظیم، رضایی مقدم کوروش. بررسی و تبیین فعالیت های پایداری در بین ذرت کاران استان خوزستان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021May13];40(4):99-107. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124543IEEE : کپی

عنایتی راد، م.، آجیلی، ع.، رضایی مقدم، ک.، 1388. بررسی و تبیین فعالیت های پایداری در بین ذرت کاران استان خوزستان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(4), pp.99-107. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124543. 

 
بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی