برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  1 ; از صفحه 43 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي پوتي ويروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسي پاره اي از خصوصيات آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین
 
چکیده: 
طي فصل زراعي سال 1382 تعداد 231 نمونه برگي از ذرت هاي آلوده به ويروس و داراي علايم موزاييك و در مواردي علايم موزاييك همراه با كوتولگي، از مزارع ذرت مناطق مختلف استان تهران جمع آوري گرديد. با استفاده از آنتي سرم هاي پلي كلونال چهار پوتي ويروس MDMV،SCMV ،SrMV  وJGMV  بر روي نمونه ها آزمون هاي سرولوژيكيDAS-ELISA ،DIBA  و TPIA انجام گرديد. در پايان، تمامي نمونه ها با آنتي سرم ويروس موزاييك نيشكر(SCMV)  واكنش قوي بروز دادند و واكنشي با آنتي سرم سه پوتي ويروس ديگر مشاهده نگرديد. نمونه ها در بافر فسفات پتاسيم 0.1 مولار (7 pH) حاوي 2 درصد پلي وينيل پايروليدون(PVP)  عصاره گيري و جدايه ها در گلخانه بر روي ذرت شيرين رقم 403 پارس و سورگوم دانه اي رقم كيميا مايه زني و تكثير گرديدند. در آزمون هاي سرولوژيكي مجدد بر روي گياهان مايه زني شده نيز تنها حضور SCMV در آنها محرز گرديد. در مطالعه دامنه ميزباني، جدايه هاي منتخب SCMV به روي Avena sativa، Panicum miliaceum، Pennisetum americanum Triticum aestivum، Hordeum vulgare و Setaria italica منتقل نشدند. خالص سازي ويروس به روش  Minipurificationبر روي 2 گرم از بافت گياهي آلوده انجام و غلظت ويروس خالص و نسبت A260/280 براي آن به ترتيب 11.45 mg/ml و 1.2 محاسبه شد. در بررسي الكترون ميكروسكوپي به روش تلفيق سرولوژي و الكترون ميكروسكوپي (ISEM) و دكوراسيون با آنتي سرمSCMV ، پيكره هاي رشته اي قابل انعطاف SCMV در نمونه ها مشاهده و عكس برداري انجام شد. با انجام آزمون هاي SDS-PAGE و Western blotting بر روي نمونه هاي گياهي آلوده و سوسپانسيون هاي ويروس خالص، وزن مولكولي پروتئين پوششي SCMV در حدود 37-38 KDa بود. آزمون RT-PCR با استفاده از جفت پرايمر SCMVF3 و SCMV R3 انجام گرفت و قطعات تكثير يافته در حدود 900 bp بودند كه تاييدي مضاعف بر حضور ويروس SCMV در نمونه ها بدست آمد. بر اساس تحقيق حاضر ويروس موزاييك نيشكر پوتي ويروس شايع و غالب و عامل اصلي موزاييك و موزاييك كوتولگي در مزارع ذرت استان تهران مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، م.، و کوهی حبیبی دهکردی، م.، و مصاحبی محمدی، غ. (1388). شناسایی پوتی ویروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسی پاره ای از خصوصیات آن. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(1), 43-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124542Vancouver : کپی

محمدی محمدرضا، کوهی حبیبی دهکردی مینا، مصاحبی محمدی غلامحسین. شناسایی پوتی ویروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسی پاره ای از خصوصیات آن. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2022January29];40(1):43-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124542IEEE : کپی

محمدی، م.، کوهی حبیبی دهکردی، م.، مصاحبی محمدی، غ.، 1388. شناسایی پوتی ویروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسی پاره ای از خصوصیات آن. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(1), pp.43-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124542. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی