برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سطح تکامل اخلاقي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

مقدمه: پرستاران هرروزه در محيط کار خود با موقعيت هاي زيادي روبرو مي شوند که مستلزم تصميم گيري اخلاقي مي باشد. بنابراين، دانشجويان پرستاري بايد در طول دوران تحصيل خود به سطح مناسبي از تکامل اخلاقي برسند. مطالعاتي تاکنون که در رابطه با تکامل اخلاقي دانشجويان پرستاري در ايران انجام شده است محدود است. لذا، هدف اين مطالعه تعيين سطح تکامل اخلاقي دانشجويان پرستاري مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي - همبستگي در سال 1389 انجام شد. نمونه پژوهش عبارت بود از 115 دانشجوي پرستاري سال سوم و چهارم دانشگاه علوم پزشکي تبريز که با روش سرشماري انتخاب شدند. جهت تعيين سطح تکامل اخلاقي از پرسشنامه آزمون معماي پرستاري
(NDT) استفاده شد. در اين پرسشنامه 6 سناريو ارايه مي گردد و با توجه به جواب دانشجويان سطح تکامل اخلاقي آنان تعيين مي گردد. در اين پرسشنامه نمره تفکر اخلاقي پرستاري (NP) که حاصل جمع نمرات سطح پنجم و ششم تکامل اخلاقي کلبرگ است نيز محاسبه مي گردد که نمره آن از 18 تا 66 متغير است. شاخص ديگر نمره ملاحظات باليني (PC) است که در نظر گرفتن قوانين اداري در تصميم گيري اخلاقي را مورد بررسي قرار مي دهد و نمره آن از 6 تا 36 متغير است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت.
يافته ها: بررسي داده ها نشان داد که 13 دانشجو (
11.3%) در سطح تکامل اخلاقي دوم، 8 دانشجو (7درصد) در سطح سوم، 25 دانشجو (21.7%) در سطح چهارم، 55 دانشجو (47.8%) در سطح NP و 14 دانشجو (12.1%) در سطح PC قرار داشتند. همچنين، بررسي نشان داد که ميانگين نمرهNP  براي دانشجويان 48.9±6.5 و ميانگين نمره PC  براي آنان 20.0±4.4 بود. بين سطح تکامل اخلاقي دانشجويان با مشخصات آنان ارتباط معني دار آماري يافت نشد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که اگرچه حدود نصف دانشجويان در سطح NP بودند ولي هنوز تعداد قابل توجهي از آنان در سطوح پايين تکامل اخلاقي قرار داشتند. اين امر نشان مي دهد که مسوولين آموزش پرستاري بايد به امر تربيت اخلاقي دانشجويان پرستاري توجه بيشتري داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زیرک، م.، و مقدسیان، س.، و عبداله زاده مهلانی، ف.، و رحمانی، آ. (1389). سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله پرستاری و مامایی, 5(18), 5-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124537Vancouver : کپی

زیرک محمد، مقدسیان سیما، عبداله زاده مهلانی فرحناز، رحمانی آزاد. سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله پرستاری و مامایی. 1389 [cited 2021May10];5(18):5-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124537IEEE : کپی

زیرک، م.، مقدسیان، س.، عبداله زاده مهلانی، ف.، رحمانی، آ.، 1389. سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله پرستاری و مامایی, [online] 5(18), pp.5-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124537. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی