برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  1 ; از صفحه 25 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

كنترل بيولوژيك نماتد Meloidogyne javanica توسط جدايه Trichoderma harzianum و بررسي تغييرات فعاليت آنزيم پراكسيداز در گوجه فرنگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

كنترل بيولوژيك نماتد مولد گره ريشه  Meloidogyne javanicaبه وسيله جدايه Trichoderma harzianum در گوجه فرنگي رقم كينگ استون در شرايط گلخانه و آزمايشگاه مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين آزمايش تاثير غلظت هاي 103 الي 108 اسپور در ميلي ليتر قارچ روي ميزان بيماري (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ريشه و اندام هاي هوايي، متوسط تعداد توده تخم به ازا هر گياه و متوسط تعداد تخم به ازاي هر توده تخم) بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه غلظت 106 اسپور در ميلي ليتر قارچ در مقايسه با غلظت هاي كمتر قارچ به ميزان معني داري موجب كاهش قطر گال، وزن تر ريشه، تعداد توده تخم و تعداد تخم داخل هر توده تخم گرديد. در حالي كه در مقايسه با غلظت هاي بيش از 106 اسپور در ميلي ليتر قارچ اختلاف معني دار نداشت. متوسط وزن تر اندام هاي هوايي در غلظت 106 اسپور در ميلي ليتر قارچ نسبت به ساير غلظت ها و شاهد اختلاف معني دار داشت(P£0/05) . مايه زني گياهچه ها با غلظت 106 اسپور در ميلي ليتر قارچ موجب افزايش ميزان فعاليت آنزيم پراكسيداز در ريشه گياه در روز هفتم بعد از مايه زني اندازه گيري شد. فعاليت آنزيم پراكسيداز در گياهچه هاي مايه زني شده با تيمار نماتد+قارچ در مقايسه با گياهچه هاي مايه زني شده با قارچ (شاهد) اختلاف معني دار داشته و حداكثر فعاليت آنزيم پراكسيداز در روز پنجم بعد از مايه زني اندازه گيري شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ملکی زیارتی، ح.، و صاحبانی، ن.، و رهنما، ک. (1388). کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(1), 25-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124536Vancouver : کپی

ملکی زیارتی حسن، صاحبانی نوازاله، رهنما کامران. کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021April12];40(1):25-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124536IEEE : کپی

ملکی زیارتی، ح.، صاحبانی، ن.، رهنما، ک.، 1388. کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(1), pp.25-33. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124536>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 277 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی