برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  4 ; از صفحه 57 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات تعاوني هاي توليد کشاورزي در استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
چکیده: 

هدف اصلي اين مطالعه که به صورت پيمايشي انجام شده، ارزيابي اثرات تعاوني هاي توليد کشاورزي در استان همدان است. در حال حاضر حدود 1050 تعاوني توليد کشاورزي در کشور فعاليت دارند که 32 مورد آن در استان همدان تشکيل شده اند. جامعه آماري تحقيق عبارتند از مجموعه کشاورزاني که در سطح استان عضو تعاوني هاي توليد کشاورزي هستند. از اين تعداد 148 نفر از طريق نمونه گيري طبقه اي به صورت تصادفي انتخاب شده اند. پرسشنامه مهمترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيق حاضر است. در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه، مشاهده و مطالعات اسنادي نيز استفاده شده است. دقت شاخص ها و گويه ها در پرسشنامه يا روايي صوري توسط متخصصان فن مورد تاييد قرار گرفته است. براي بررسي پايايي ابزار تحقيق پرسشنامه در اختيار تعدادي از کشاورزان قرار گرفت و نتايج آن بررسي و آلفاي کرونباخ آن محاسبه گرديد و رقم 79 درصد به دست آمده که رقم قابل قبولي است. نتايح تحقيق نشان مي دهد، علي رغم نياز زياد کشاورزان به خدمات مختلف تعاوني هاي توليد (ميانگين رتبه اي نياز 2.5 از 3)، اين واحدها عملکرد مناسبي در رفع نياز کشاورزان ندارند (ميانگين رتبه اي 0.89 از 3). هم چنين، بر اساس نتايج بيشترين عملکرد تعاوني ها در حوزه خدمات است. حال آن که بيشترين نياز مردم در حوزه فعاليت هاي آموزشي و ترويجي است. نتايج آزمون ويلکاکسون نشان داد در هيچ موردي بين نياز زارعان و عملکرد تعاوني رابطه معني دار وجود ندارد. در ادامه پيشنهاد شده است با توجه به جايگاه تعاون در نظام جمهوري اسلامي بايد فرايند شکل گيري و توسعه تعاوني هاي توليد کشاورزي مورد بازنگري قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی