برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  4 ; از صفحه 35 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل موثر بر تقويت کارآفريني در دانشجويان از ديدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش عالي علمي کاربردي کشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
 
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف کلي شناسايي عوامل موثر بر تقويت کارآفريني در دانشجويان آموزش هاي عالي علمي کاربردي کشاورزي ايران صورت پذيرفته است. اين تحقيق از نوع کاربردي بوده که در آن از روش توصيفي و علي-ارتباطي استفاده شده است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي محقق ساخته بوده است که ضريب پايايي آن 85% برآورد شده است. جامعه آماري تحقيق 1954 نفر کل دانش آموختگان دوره هاي عالي علمي کاربردي کشاورزي سراسر کشور در سال 83 مي باشد که 340 نفر بعنوان نمونه مورد نظر از طريق نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده هاي حاصله در دو بخش توصيفي و استنباطي و از طريق نرم افزار SPSS انجام پذيرفت. ميانگين سني اين دانش آموختگان 26 سال است که 58.2 درصد آنها با سهميه آزاد و بقيه سهميه شاغل هستند. 24.3 درصد از دانش آموختگان سهميه آزاد و 41.4 درصد از دانش آموختگان سهميه شاغل در مقطع کارشناسي فارغ التحصيل شده اند و بقيه در مقطع کارداني تحصيل کرده اند. همچنين نتايج نشان مي دهد که تنها 15 درصد از کل دانش آموختگان بصورت خود اشتغالي و داراي کسب و کار شخصي هستند، در حاليکه 62.9 درصد آنها شاغل مي باشند. بر اساس نتايج تحليل عاملي، عوامل موثر بر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقويت کارآفريني در دانشجويان را مي توان در 7 عامل روش هاي آموزشي، محتواي آموزشي، امکانات و تجهيزات، عوامل فردي، مهارت هاي آموزشگران، ويژگي هاي دانشجويان و عوامل محيطي دسته بندي نمود. رگرسيون گام به گام نشان مي دهد از عوامل فوق الذکر عوامل محيطي وارد معادله نشد و بقيه 6 عامل توانستند 62.1 درصد از تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين نمايند. ضمن اينکه بر اساس تحليل رگرسيون مهمترين عامل موثر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقويت کارآفريني در دانشجويان مهارت هاي آموزشگران ارزيابي شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خسروی پور، ب.، و ایروانی، ه.، و حسینی، س.، و موحدمحمدی، ح. (1388). تحلیل عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(4), 35-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124529Vancouver : کپی

خسروی پور بهمن، ایروانی هوشنگ، حسینی سیدمحمود، موحدمحمدی حمید. تحلیل عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021May14];40(4):35-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124529IEEE : کپی

خسروی پور، ب.، ایروانی، ه.، حسینی، س.، موحدمحمدی، ح.، 1388. تحلیل عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(4), pp.35-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124529. 

 
بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی