برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 117 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل پايداري اکولوژيکي مزارع برنج در شهرستان شيروان چرداول از ديدگاه کشاورزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 
چکیده: 

هرگونه برنامه ريزي براي توسعه پايدار بخش کشاورزي، نيازمند شناخت از وضعيت شاخص هاي کشاورزي پايدار دارد. با توجه به اينکه ميزان قابل توجهي از مزارع شهرستان شيروان چرداول به کشت برنج اختصاص دارد، و نظر به ضرورت همسويي اين مزارع با مولفه هاي کشاورزي پايدار، اين پژوهش با هدف تحليل پايداري اکولوژيکي مزارع برنج در شهرستان شيروان و چرداول و در چارچوب کلي پژوهش هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري پژوهش تعداد 136 نفر از کشاورزان بوده اند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب، و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته اند. ضريب آلفاي کرونباخ که به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه ها محاسبه گرديده 0.87 به دست آمده است که حاکي از پايايي ابزار پژوهش بوده است. روايي صوري پرسشنامه نيز با نظرخواهي از کارشناسان و استادان مرتبط با موضوع تاييد شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. تحليل داه ها با استفاده از تکنيک تحليل خوشه اي انجام شده است. يافته هاي به دست آمده از تحليل خوشه اي نشان داده است که 35.48 درصد از شاخص هاي ذهني اکولوژيکي مزارع برنج بررسي شده پايدار، 29 درصد نسبتا پايدار و 35.48 درصد از اين شاخص ها ناپايدار بوده اند. بنابراين مي توان گفت که وضعيت پايداري حدود 60 درصد از شاخص هاي ذهني اکولوژيکي پايداري کشاورزي مزارع برنج بررسي شده پايدار و نسبتا پايدار بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادنژادی، ه.، و واحدی، م.، و مرادنژادی، ک. (1388). تحلیل پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در شهرستان شیروان چرداول از دیدگاه کشاورزان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(3), 117-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124496Vancouver : کپی

مرادنژادی همایون، واحدی مرجان، مرادنژادی کامبیز. تحلیل پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در شهرستان شیروان چرداول از دیدگاه کشاورزان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021May08];40(3):117-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124496IEEE : کپی

مرادنژادی، ه.، واحدی، م.، مرادنژادی، ک.، 1388. تحلیل پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در شهرستان شیروان چرداول از دیدگاه کشاورزان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(3), pp.117-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124496. 

 
بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی