برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 91 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي جامعه و باور به خودکارآمدي در پيش بيني نيات کارآفرينانه دانشجويان مديريت و آباداني روستاها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی
 
چکیده: 

هدف کلي اين پژوهش که با روش توصيفي-همبستگي انجام شده است، بررسي عوامل موثر بر نيات کارآفرينانه دانشجويان رشته مديريت و آباداني روستاها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه مي باشد. جامعه آماري تحقيق را دانشجويان رشته مديريت و اباداني روستاها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه تشکيل دادند که تعداد 108 نفر از آن ها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. داده هاي مورد نظر از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد. روايي ابزار با استفاده از پانل متخصصان، تعيين و پايايي آن به وسيله محاسبه ضريب کرونباخ آلفا مورد قبول واقع شد که براي کليه بخش ها بالاتر از 0.7 محاسبه شد. نتايج ماتريس همبستگي حاکي از وجود رابطه مثبت و معني دار بين متغير هاي مستقل (نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي جامعه و باور به خودکارآمدي) بود. همچنين رابطه مثبت و معني داري بين هر يک از متغيرهاي مستقل نگرش نسبت به کارآفريني و باور به خودکارآمدي با نيت کارآفرينانه به دست آمد. نتايج حاصل از رگرسيون چند گانه به روش گام به گام نيز نشان داد که 30 درصد از تغييرات متغير نيت کارآفرينانه توسط متغير باور به خودکارآمدي تبيين مي گردد. در کل، يافته ها حاکي از وجود نيت کارآفرينانه ضعيف در بين دانشجويان مديريت و آباداني روستاها بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بارانی، ش.، و زرافشانی، ک. (1388). بررسی تاثیر نگرش نسبت به کارآفرینی, هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی در پیش بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(3), 91-99. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124493Vancouver : کپی

بارانی شهرزاد، زرافشانی کیومرث. بررسی تاثیر نگرش نسبت به کارآفرینی, هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی در پیش بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021May08];40(3):91-99. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124493IEEE : کپی

بارانی، ش.، زرافشانی، ک.، 1388. بررسی تاثیر نگرش نسبت به کارآفرینی, هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی در پیش بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(3), pp.91-99. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124493. 

 
بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی