برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 71 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش محققان کشاورزي نسبت به فناوري نانو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش محققان کشاورزي نسبت به فناوري نانو انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي-همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري تحقيق شامل محققان مراکز و موسسات تحقيقات ملي کشاورزي بود (N=983) که تعداد 278 نفر از آنان به عنوان نمونه از طريق نمونه گيري طبقه اي با اختصاص متناسب براي انجام تحقيق انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده گرديد. اعتبار صوري پرسشنامه با نظر متخصصان و اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران مورد تاييد قرار گرفت. براي تعيين قابليت اعتماد ابزار تحقيق پيش آزمون (شامل 30 نفر خارج از نمونه اصلي) انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقياس «نگرش محققان کشاورزي نسبت به فناوري نانو»، 0.94 بود. نتايج بدست آمده از آمار توصيفي حاکي از آن بود که پاسخگويان مورد مطالعه در سطح کم و متوسط با فناوري نانو و کاربردهاي آن در کشاورزي آشنايي دارند. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد که 61.3 درصد از تغييرات متغير وابسته نگرش محققان نسبت به فناوري نانو را سه متغير ميزان آشنايي پاسخگويان با کاربردهاي فناوري نانو در کشاورزي، ميزان آشنايي پاسخگويان با فناوري نانو و تعداد طرح هاي پژوهشي انجام شده توسط محقق، تبيين مي نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی