برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 61 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پي آمدها، موانع و امکان سنجي خصوصي سازي ترويج کشاورزي در استان اصفهان از ديدگاه کارشناسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي پي آمدها، موانع و امکان سنجي خصوصي سازي ترويج مي باشد. اين تحقيق از نوع توصيفي-همبستگي مي باشد. کارشناسان استان اصفهان به عنوان جامعه آماري تحقيق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گيري تصادفي 76 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند، که در نهايت 69 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايي ابزار پژوهش از طريق اعضاي هيات علمي گروه توسعه روستايي در دانشگاه صنعتي اصفهان و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان به دست آمد. آزمون مقدماتي و اعتبار پرسشنامه از طريق تکميل 15 پرسش نامه به وسيله کارشناسان ترويج در استان يزد به عمل آمد و ضريب اطمينان آلفاي کرونباخ a=0.91 محاسبه شد. نتايج نشان مي دهد که 14.5 درصد از پاسخگويان امکان خصوصي سازي را ضعيف و 52.2 درصد از پاسخگويان امکان خصوصي سازي را متوسط و 33.3 درصد از پاسخگويان امکان خصوصي سازي را قوي بيان کردند. نتايج تحليل واريانس يک طرفه نشان مي دهد که بين ميانگين هاي ميزان امکان خصوصي سازي ترويج در رابطه با سمت شغلي تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج همبستگي پيرسون نشان مي دهد که بين تعداد دهستان تحت پوشش کارشناسان و امکان خصوصي سازي ترويج رابطه معني داري وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان مي دهد که، 67 درصد از تغييرات امکان خصوصي سازي ترويج از طريق متغيرهاي سمت شغلي و تعداد دهستان تحت پوشش تبيين مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دین پناه، غ.، و خاتون آبادی، س.، و اسکندری، ج. (1388). بررسی پی آمدها, موانع و امکان سنجی خصوصی سازی ترویج کشاورزی در استان اصفهان از دیدگاه کارشناسان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(3), 61-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124489Vancouver : کپی

دین پناه غلامرضا، خاتون آبادی سیداحمد، اسکندری جمشید. بررسی پی آمدها, موانع و امکان سنجی خصوصی سازی ترویج کشاورزی در استان اصفهان از دیدگاه کارشناسان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021May10];40(3):61-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124489IEEE : کپی

دین پناه، غ.، خاتون آبادی، س.، اسکندری، ج.، 1388. بررسی پی آمدها, موانع و امکان سنجی خصوصی سازی ترویج کشاورزی در استان اصفهان از دیدگاه کارشناسان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(3), pp.61-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124489. 

 
بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی