برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 39 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل موثر بر رابطه بين کيفيت زندگي کاري و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
 
چکیده: 

تحقيقات متعددي اين واقعيت را به اثبات رسانيده اند که تصور کارکنان از کيفيت زندگي کاري عملکرد آنان را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. لذا هر گونه تلاشي جهت بهبود اين تصور، مي تواند در نهايت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد. با عنايت به اين واقعيت، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين انجام شده است. اين پژوهش از نوع پيمايشي است و جامعه آماري آن را 175 نفر از کارکنان دانشگاه تشکيل ميدهند که نمونه اي به حجم 100 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده از اين جامعه انتخاب و داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه گردآوري شده و از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج بخش توصيفي نشان داد که از ميان مولفه هاي کيفيت زندگي کاري، مولفه بهره مندي از محيط کاري ايمن و از ميان مولفه هاي سنجش عملکرد، مولفه توانايي بيشترين اهميت را به خود اختصاص دادند. در بخش تحليلي، نتايج تحليل همبستگي نشان داد که متغيرهاي سطح تحصيلات و جنسيت داراي رابطه معني داري با عملکرد مي باشند. همچنين، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که حدود 54 درصد از تغييرات ميزان عملکرد کارکنان از طريق متغيرهاي قانون گرايي، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهي قابل تبيين و پيش بيني است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی