برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير پروبيوتيك باسيلوس (.Bacillus sp) بر رشد و درصد بازماندگي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) در شوري هاي 30 و 40 قسمت در هزار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

براي پي بردن به اثر پودر پروبيوتيك باسيلوس (Bacillus sp.) حل شده در آب، بر رشد و درصد بازماندگي ميگوي سفيد غربي Litopenaeus vannamei در شوري هاي 30 و 40 قسمت در هزار تحقيقي در ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه واقع در استان بوشهر به مدت 45 روز انجام شد. اين تحقيق از چهار تيمار همراه با سه تكرار، شامل 2 تيمار آزمايشي (پودر پروبيوتيك باسيلوس (Bacillus sp.) حل شده در آب همراه با غذاي پلت مرحله رشد در شوري هاي 30 و 40 قسمت در هزار) و 2 تيمار شاهد (غذاي پلت مرحله رشد در شوري هاي 30 و 40 قسمت در هزار) تشكيل شده بود. نتايج نشان دادند كه ميزان رشد و درصد بازماندگي ميگوهاي تيمار شوري 30 قسمت در هزار كه از پودر پروبيوتيك حل شده در آب (Bacillus sp.) همراه با غذاي پلت مرحله رشد استفاده كرده بودند بطور معني داري بيشتر از ميگوهاي تيمار شاهد (بدون افزودن پروبيوتيك به آب در شوري 30 قسمت در هزار) بود(p<0.05) . از طرف ديگر با وجود اينكه ميزان رشد ميگوهاي تيمار شوري 40 قسمت در هزار نسبت به ميگوهاي شاهد (بدون افزودن پروبيوتيك به آب در شوري 40 قسمت در هزار) بيشتر بود ولي از لحاظ آماري هيچگونه تفاوت معني دار بين آنها مشاهده نگرديد، اين در حالي است كه درصد بازماندگي ميگوهاي تيمار شوري 40 قسمت در هزار نسبت به ميگوهاي شاهد بطور معني داري بيشتر بود .(p<0.05) همچنين نتايج حاكي از آن است كه ميزان رشد و درصد بازماندگي ميگوهاي تيمار شوري 30 قسمت در هزار در مقايسه با ميگوهاي تيمار شوري 40 قسمت در هزار بطور معني داري بيشتر مي باشد .(p<0.05) در نتيجه از اين تحقيق چنين اسنتباط مي شود كه دادن پودر پروبيوتيك باسيلوس حل شده در آب در شوري 30 قسمت در هزار همراه با غذاي پلت مرحله رشد مي تواند بسيار مفيد باشد. در حالي كه در شوري 40 قسمت در هزار چندان ثمر بخش و مفيد نيست. لازم است گفته شود كه داده هاي بدست آمده از طريق نرم افزار آماري spss و با استفاده از آزمون آناليز واريانس (ANOVA) و آزمون LSD مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی