برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  10 , شماره  37 ; از صفحه 307 تا صفحه 326 .
 
عنوان مقاله: 

نقش دولت در توزيع امكانات بهداشتي و درماني در استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده: 

طرح مساله: بهداشت و درمان نقش مهم و موثري را در زندگي اجتماعي- اقتصادي جامعه ايفاء مي كند. هدف مطالعه حاضر پاسخ گويي به اين سوال اساسي است كه آيا سياست هاي بودجه اي و برنامه اي دولت طي برنامه هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي توانسته است در روند توسعه مناطق مختلف كشور از جنبه ارتقاي وضعيت بهداشت و درمان و چگونگي توزيع امكانات و تسهيلات مرتبط با آن، تغييرات موثري ايجاد نمايد؟ براي اين منظور سعي شده كه ابتدا درجه توسعه يافتگي استان هاي كشور بر حسب برخورداري از توزيع شاخص هاي مهم بهداشتي- درماني را اندازه گيري و پس از تعيين جايگاه واقعي استان همدان در اين زمينه، به مقايسه عملكرد برنامه اي دولت در ارتقاء وضعيت بهداشتي ـ درماني استان مورد نظر طي دو مقطع ابتدايي و انتهايي برنامه سوم توسعه ـ يعني سال هاي 1378 و 1383 ـ بپردازيم.
روش: مدل به كار گرفته شده در اين تحقيق به گونه اي است كه از روش تاكسونومي عددي براي همگن سازي و سنجش سطح توسعه يافتگي مناطق، از روش ضريب اختلاف ويليامسون براي مقايسه ضريب نسبي تغييرات و همچنين از روش تحليل عاملي براي كاهش عوامل و استخراج فاكتورهاي موثر بر عدم توازن منطقه اي استفاده شد. جهت سنجش درجه توسعه يافتگي و بررسي عوامل موثر بر آن، داده هاي اطلاعاتي مرتبط با 18 شاخص مهم بهداشت و درمان از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، شبكه هاي بهداشت، سازمان مديريت و برنامه ريزي و مركز آمار ايران براي سالهاي 1383 و پس از آن جمع آوري شدند.
يافته ها: تجزيه و تحليل عاملي بر روي داده هاي استاني، از طريق استخراج پنج عامل اصلي و تاثير گذار نشان داد كه پنج مولفه اوليه به طور تجمعي، حدود 76 درصد از واريانس تفاوت هاي بين استاني از جنبه برخورداري از تسهيلات بهداشتي- درماني را تبيين مي كنند. اين عوامل اصلي و موثر در ايجاد تفاوت هاي شديد بين استاني به ترتيب عبارتند از وجود پزشك متخصص، مراكز بهداشتي ـ درماني شهري، مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي، خانه هاي بهداشت و انشعابات فاضلاب شهري در استان ها.
نتايج: نتايج گوياي اين واقعيت است كه در دوره مورد بررسي (1383-1378)، اگر چه اتخاذ سياست هاي برنامه اي دولت در ارتباط با رشد و توسعه بخش بهداشت و درمان استان با نابرابري توزيع امكانات و تسهيلات همراه بوده، اما مقايسه ضريب اختلافات طي دوره مورد مطالعه ـ يعني ابتدا و انتهاي برنامه سوم توسعه ـ نشان مي دهد كه اين برنامه اثرات مثبت و معناداري بر روي توزيع متعادل تر شاخص هاي مهم بهداشتي ـ درماني در بين شهرستان هاي استان همدان داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سپهردوست، ح. (1389). نقش دولت در توزیع امکانات بهداشتی و درمانی در استان همدان. رفاه اجتماعی, 10(37), 307-326. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124395Vancouver : کپی

سپهردوست حمید. نقش دولت در توزیع امکانات بهداشتی و درمانی در استان همدان. رفاه اجتماعی. 1389 [cited 2021July24];10(37):307-326. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124395IEEE : کپی

سپهردوست، ح.، 1389. نقش دولت در توزیع امکانات بهداشتی و درمانی در استان همدان. رفاه اجتماعی, [online] 10(37), pp.307-326. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124395. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 248 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی