برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 108 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه راهبردهاي فراشناختي،خوداثر بخشي وشيوه هاي فرزند پروري با خود ناتوان سازي تحصيلي در دانش آموزان دبيرستان هاي اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين پژوهش رابطه بين راهبردهاي فراشناختي، خود اثر بخشي و شيوه هاي فرزند پروري والدين با خود ناتوان سازي تحصيلي در دانش آموزان پسر دبيرستان هاي اهواز مورد بررسي قرار گرفت. آزمودني ها شامل 325 دانش آموز پسر بودند که به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. در اين پژوهش از ابزار اندازه گيري: پرسشنامه حالت فراشناختي، پرسشنامه خود اثر بخشي، پرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري وينترباتوم و مجموعه مقياس هاي الگوهاي يادگيري سازگار استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند گانه، استفاده گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد که: بين راهبردهاي فراشناختي و خودناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان رابطه منفي معني دار مشاهده مي شود. بين خود اثر بخشي و خودناتوان سازي تحصيلي رابطه منفي معني دار مشاهده مي شود. بين شيوه هاي فرزند پروري والدين در سه سطح (استقلال آموزي، تسلط آموزي و مراقبت آموزي) با خود ناتوان سازي تحصيلي رابطه مثبت معني دار وجود دارد. همچنين متغيرهاي راهبردهاي فراشناختي و سن اعمال شيوه هاي فرزند پروري استقلال آموزي والدين بهترين پيش بيني کننده براي خود ناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی