برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 95 تا صفحه 107 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مساله به شيوه گروهي بر سلامت عمومي و رضايت زناشويي همسران کارمندان مرد طرح اقماري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت حل مساله به شيوه گروهي بر سلامت عمومي و رضايت زناشويي همسران کارمندان مرد طرح اقماري يکي از شرکت هاي صنعتي در شهر اهواز بود.اين پژوهش از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماري 60 نفر بودند که به روش تصادفي ساده از بين همسران کارمندان طرح اقماري متاهل يکي از شرکت ها انتخاب شدند و به روش تصادفي در دو گروه آزمايش (30 نفر) و گروه گواه (30 نفر) قرار گرفتند. در اين پژوهش مقياس سلامت عمومي(GHQ)  و فرم کوتاه مقياس رضايت زناشويي اينريچ به عنوان ابزار پژوهشي مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا پيش آزمون براي هر دو گروه اجرا گرديد. گروه آزمايش در 7 جلسه 90 دقيقه اي آموزش، شرکت کردند و سپس پس آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. داده هاي به دست آمده با روش تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) و در سطح معني داري p<0.05 مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد آموزش حل مساله به شيوه گروهي بر سلامت عمومي و رضايت زناشويي همسران کارمندان طرح اقماري گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل تاثير داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 247
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی