برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  11 , شماره  33 ; از صفحه 149 تا صفحه 173 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل و مدل سازي آماري دماي ايستگاه بوشهر (2005-1951)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 
در اين پژوهش از روش هاي آماري متفاوتي براي شناسايي رفتار (روند، افت و خيز، نوسان) دماي شهر بوشهر استفاده شده است. آزمون گردش هاي با %0.5 خطا نشان داد که مشاهدات سالانه دما تصادفي نيستند. آزمون هاي آشکارسازي روند با استفاده از روش هاي پارامتريک و ناپارامتري (همبستگي پيرسون، اسپيرمن، من-کندال) و نيز روش هاي نسبي برآورد روند بر روي مشاهدات انجام شد. نتايج نشان داد که مشاهدات سالانه دماي بوشهر روند معني داري دارند. از تحليل طيفي جهت برآورد چرخه هاي نهان در دماي سالانه به کار گرفته شده است، نتايج نشان مي دهد که در سطح اطمينان 0.95 به جزء همساز اول، همسازهاي 18 و 21 همسازهاي معني دار ديگري در سري زماني دما مي باشند. اين ويژگي، گواهي ديگر بر وجود روند در مشاهدات است. با استفاده از زنجيره مارکوف معلوم شد که داده هاي دماي ماهانه بوشهر ازمدل زنجيره مارکوف دو حالته پيروي مي کنند و بر اساس اين مدل احتمال وقوع ماه گرم در بوشهر 0.6019 و احتمال وقوع ماه سرد 0.5217 و دوره اي بازگشت ماه گرم حدود 5 ماه و دوره هاي بازگشت ماه سرد حدود 7 ماه مي باشد. در پايان به منظور پيش بيني دماي سالانه بوشهر از مدل آريما استفاده شده است، در اين روش سه الگوي اوليه برازش داده شد. آزمون نيکويي برازش مدل شامل آزمون ضرايب، نرمال و استقلال مانده هاي مدل، معيارآکاييک (ACI) و نيز قابليت پيش بيني نشان داد که از بين سه الگوي برازش داده شده ي مدل آريما، الگوي (0، 1، ARIMA (1 الگوي برآزنده تري بر دماي سالانه مي باشد. بر همين اساس براي 20 سال آينده با بازه اطمينان  0.95پيش بيني دما صورت گرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلالی، م.، و کارگر، ح. (1390). تحلیل و مدل سازی آماری دمای ایستگاه بوشهر (2005-1951). فضای جغرافیایی, 11(33), 149-173. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124285Vancouver : کپی

جلالی مسعود، کارگر حلیمه. تحلیل و مدل سازی آماری دمای ایستگاه بوشهر (2005-1951). فضای جغرافیایی. 1390 [cited 2022January21];11(33):149-173. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124285IEEE : کپی

جلالی، م.، کارگر، ح.، 1390. تحلیل و مدل سازی آماری دمای ایستگاه بوشهر (2005-1951). فضای جغرافیایی, [online] 11(33), pp.149-173. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124285. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 185 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی