نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  4 , شماره  12 ; از صفحه 137 تا صفحه 149 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز مي باشد.پژوهش حاضر از جمله پژوهش هاي آزمايشي باطرح پيش آزمون - پس آزمون باگروه گواه مي باشد. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز بود. نمونه اين پژوهش را 60 نفر از اين دانش آموزان تشکيل مي دادند که از بين جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده و به دوگروه آزمايشي و گواه تقسيم شده اند (30 نفر گروه آزمايش و 30 نفرگروه گواه) قبل از انجام مداخله آزمايشي (ارايه متغير مستقل) دوگروه با استفاده از پرسش نامه شخصيتي کاليفرنيا (CPI) و پرسش نامه پرخاشگري (AGQ) پيش آزمون شده اند. سپس گروه آزمايشي به مدت 10 جلسه 90 دقيقه اي تحت آموزش تکنيک هاي هوش هيجاني قرار گرفتند. يک هفته پس از اتمام مداخله مجددا هردوگروه با استفاده از آزمون هاي CPI و AGQ و پس آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از روش مانکووا (کوواريانس چند متغيري) مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج اين پژوهش در سطح معني داري  P<0.001نشان داد. که آموزش مهارت هاي هوش هيجاني موجب کاهش پرخاشگري و همچنين افزايش سازگاري فردي - اجتماعي دانش آموزان دختر گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

افتخارصعاد، ز.، و مهرابی زاده هنرمند، م.، و نجاریان، ب.، و احدی، ح.، و عسگری، پ. (1388). بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی), 4(12), 137-149. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124270Vancouver : کپی

افتخارصعاد زهرا، مهرابی زاده هنرمند مهناز، نجاریان بهمن، احدی حسن، عسگری پرویز. بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی). 1388 [cited 2022August18];4(12):137-149. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124270IEEE : کپی

افتخارصعاد، ز.، مهرابی زاده هنرمند، م.، نجاریان، ب.، احدی، ح.، عسگری، پ.، 1388. بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی), [online] 4(12), pp.137-149. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124270. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 928 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی