برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  4 , شماره  12 ; از صفحه 7 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش خانواده درماني ساختي به شيوه گروهي برکاهش تعارضات زناشويي زوجين ارجاعي به شعب شوراي حل اختلاف شهرستان باغملک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در پژوهش حاضر اثربخشي مداخلات خانواده درماني ساختي به شيوه گروهي بر کاهش تعارضات زناشويي زوجين شهرستان باغملک مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش زوجين ارجاع داده شده به شوراهاي حل اختلاف شهرستان باغملک بود. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 30 زوج تشکيل داد که نمره آنها در تعارضات زناشويي يک انحراف معيار بالاتر از ميانگين بود. نمونه انتخاب شده با استفاده از روش گمارش تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشويي (MCQ) بود. طرح پژوهشي طرح نيمه تجربي با پيش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا براي هر گروه پيش آزمون اجرا گرديده، سپس مداخله آزمايشي (خانواده درماني ساختي) در طي 7 جلسه به اجرا در آمد. پس از اتمام برنامه درماني پس آزمون اجرا گرديد. زوجين پس از گذشت 1.5 ماه تحت آزمون پيگيري قرار گرفتند. نتايج فرضيه ها با استفاده از روش آماري تحليل کواريانس تک متغيري و چند متغيري مورد تجزيه و تحليل نشان داد که خانواده درماني ساختي باعث کاهش تعارضات زناشويي و مولفه هاي آن، هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پيگيري مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 232 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی