برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  4 , شماره  11 ; از صفحه 79 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه جو سازماني با ابعاد فرهنگ نوآوري (تشکيلات، يادگيري سازماني و جهت گيري بازار) در کارکنان شرکت سيمان سپاهان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين فرهنگ نوآوري و جو سازماني در بين کليه کارکنان سيمان سپاهان اصفهان بود. جامعه آماري تحقيق را کليه کارکنان شرکت سيمان سپاهان تشکيل  دادند که از بين آنها به روش نمونه گيري تصادفي نظامدار و بر اساس فرمول کوکران براي تعيين حجم نمونه تعداد 270 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري تحقيق شامل پرسشنامه فرهنگ نوآوري در سه حوزه تشکيلات سازماني، يادگيري سازماني و جهت گيري بازار با 31 سوال و پرسشنامه جو سازماني شامل 102 سوال (در 7 حيطه) و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. در تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده به عمل آمد. بر اساس نتايج تحقيق، بين کليه ابعاد جو سازماني و سه مولفه فرهنگ نوآوري همبستگي مثبت و معنادار به دست آمدp<0.01) ). رگرسيون گام به گام نشان داد، اهداف، اموال و امکانات، نيروي کار و شور و هيجان پيش بيني کننده تشکيلات سازماني، ابعاد اهداف، اموال و امکانات و شور و هيجان پيش بيني کننده يادگيري سازماني و ابعاد اهداف و سلامتي و تعادل پيش بيني کننده جهت گيري بازار هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 301
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی