برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  4 , شماره  10 ; از صفحه 71 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگري با تاکيد بر آيات قرآن بر افزايش اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگري با تاکيد برآيات قرآن بر افزايش اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز پرداخته است. نمونه شامل 50 نفر بود که به روش تصادفي خوشه اي و تصادفي ساده (در بخش روش اجرا شرح داده شده است) انتخاب شده و به قيد قرعه به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم گرديد. در اين پژوهش، از روش تحقيق شبه تجربي و از طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و اجراي آزمون پيگيري با فاصله يک ماه بعد از پس آزمون، استفاده شد. آموزش مثبت نگري با تاکيد بر آيات قرآن، طي 10 جلسه 90 دقيقه اي فقط در مورد گروه آزمايش اعمال شد. جهت گردآوري داده ها، از پرسشنامه اميدواري ميلر استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي آزمون از روش آماري تحليل کواريانس يک متغير(ANCOVA)  استفاده گرديد و سطح معناداري براي تاييد فرضيه پژوهش p<0.05 در نظر گرفته شد. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد، کاربرد مثبت نگري با تاکيد بر آيات قرآن بر افزايش اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز موثر بوده و تاثير آموزش مورد نظر، با توجه به نتايج آزمون پيگري، از ثبات لازم برخودار بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 521 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی