برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 5 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

روانسنجي فرم Z پرسشنامه رضايت از زندگي در سالمندان ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

يکي از شاخص هاي مهم سنجش سلامت روان در دوره سالمندي رضايت از زندگي است. با توجه به ضرورت سنجش رضايت از زندگي در سالمندان ايراني مطالعه اي با هدف ترجمه، بررسي پايايي و روايي پرسشنامه 13 سوالي مقياس رضايت از زندگي Z (Life Satisfaction Index-Z: LSI-Z) به منظور استفاده جهت بررسي رضايت از زندگي در اين قشر آسيب پذير، در شهر کاشان در سال 1386 طراحي و اجرا شد.
نسخه اصلي پرسشنامه 13 سوالي
LSI-Z با استفاده از روش ترجمه استاندارد Forward-Backward از زبان انگليسي به فارسي ترجمه شد. پرسشنامه ديگري نيز مشتمل بر اطلاعات جمعيتي و يک سوال در ارتباط با وضعيت کلي رضايت از زندگي از ديدگاه خود فرد مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند؛ بدين گونه که کليه سالمندان 60 سال به بالاي مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتي درماني شهر کاشان در طول سه ماه اول سال 86 (75 نفر) وارد مطالعه شدند. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و دو نيمه کردن و Stability (آزمون مجدد) تعيين گرديد. جهت تعيين روايي آن نيز از روش اعتبار سازه به شيوه مقايسه گروه هاي شناخته شده استفاده شد. نمونه ها برحسب نوع پاسخشان به سوال وضعيت کلي رضايت از زندگي به 5 گروه تقسيم شدند؛ سپس نمرات LSI-Z بين 5 گروه مزبور مقايسه شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-11 و محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و درون طبقه اي، Unequal Spearman Brown، Guttman، ضريب آلفاي کرونباخ و تحليل واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
در مقياس صفر تا 26 نمره رضايت از زندگي در واحدهاي مورد بررسي،
13.68±5.47 بود. ضريب پايايي پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ و دو نيمه کردن با فرمول 0.79 Unequal Spearman Brown و 0.78 Guttman محاسبه شد. روش Correlation Item-Total و آزمون مجدد نيز پرسشنامه 13 سوالي را پايا تشخيص دادند. نمره LSI-Z بين 5 گروه مورد نظر تفاوت آماري معني دار داشت (F=121.66، P<0.0001).
بنابر اين نسخه فارسي پرسشنامه 13 سوالي LSI-Z جهت سنجش رضايت از زندگي در سالمندان ايراني ابزاري پايا و روا است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تقربی، ز.، و تقربی، ل.، و شریفی، خ.، و سوکی، ز. (1389). روانسنجی فرم Z پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی. پایش, 10(1), 5-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124178Vancouver : کپی

تقربی زهرا، تقربی لیلا، شریفی خدیجه، سوکی زهرا. روانسنجی فرم Z پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی. پایش. 1389 [cited 2021May10];10(1):5-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124178IEEE : کپی

تقربی، ز.، تقربی، ل.، شریفی، خ.، سوکی، ز.، 1389. روانسنجی فرم Z پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی. پایش, [online] 10(1), pp.5-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124178. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 410 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی