برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روش هاي اندازه گيري ميکروسکوپي و مولکولي ااسيست ها در تمايز آيمريا نکاتريکس و آيمريا تنلا در مدفوع مرغان بومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

عامل بيماري کوکسيديوزانگل تک ياخته اي از جنس آيمريا است که در مجراي روده تکثير و موجب آسيب رساندن به بافت روده مي شود که نتيجه آن اختلال در تغذيه، مراحل هضم و جذب مواد غذايي، از دست دادن آب بدن، خون ريزي و افزايش حساسيت به ساير عوامل بيماري زا مي باشد. بررسي منابع نشان مي دهد در خصوص شناسايي گونه هاي آيمريانکاتريکس و آيمريا تنلا به روش اندازه گيري ميکروسکپي و  PCR مطالعه اي انجام نشده است. هدف از اين مطالعه شناسايي آيمريانکاتريکس و آيمر تنلا در مدفوع مرغ هاي بومي از راه شناسايي ژن ITS-1 با استفاده از روش هاي اندازه گيري ميکروسکوپي و مولکولي اُاُسيست ها مي باشد. به اين منظور 50 نمونه مدفوع از مرغ هاي بومي مشکوک به بيماري کوکسيديوز به طور تصادفي جمع آوري شدند. از هر کدام از مرغان 2 نمونه يکي جهت روش متداول اندازه گيري اُاُسيست و ديگري جهت PCR گرفته شد. نمونه ها بلافاصله به آزمايشگاه انگل شناسي دانشکده دامپزشکي اهواز منتقل شدند و به 2 روش متداول اندازه گيري اُاُسيست ها (ميکروسکپي) و روش PCR مورد آزمايش قرار گرفتند. اُاُسيست هاي هر نمونه مدفوع با استفاده از محلول شناور کننده جدا شدند و به کمک ميکروسکپ نوري و با استفاده از شکل و اندازه اُاُسيست، اندازه گيري شدند. در روش PCR اُاُسيست هاي موجود در هر 50 نمونه مدفوع به روش شناورسازي و خالص سازي جدا و شستشو داده شدند. پس از استخراجDNA ، آزمايش PCR انجام گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد ميزان آلودگي در آزمايش ميکروسکپي و  PCRبراي آيمريا تنلا به ترتيب 34 و 48 درصد مي باشد و براي آيمريا نکاتريکس در آزمايش ميکروسکپي و PCR به ترتيب 10 و 6 درصد است. نتايج نهايي بيانگر اين است که روش PCR روش مطمئن و مناسب تري نسبت به روش اندازه گيري انواع آيمرياها مي باشد، ميزان آلودگي مرغ هاي بومي نسبت به آيمريا تنلا بيشتر از آيمريا نکاتريکس است، آلودگي مرغ هاي بومي به آيمريا تنلا و آيمريا نکاتريکس بسيار بالا (57%) مي باشد، مرغ هاي بومي احتمالا نقش مهمي در اپيدميولوژي و انتشار آلودگي کوکسيديوز در مزارع مرغ هاي صنعتي دارند. ضريب هم بستگي دو آزمايش PCR و روش متداول اندازه گيري براي آيمريا تنلا 0.24 و آيمريا نکاتريکس 0.47 است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میاحی، م.، و جلودار، ع.، و حمیدی نجات، ح.، و صیفی آبادشاپوری، م.، و خندان، ص. (1389). مقایسه روش های اندازه گیری میکروسکوپی و مولکولی ااسیست ها در تمایز آیمریا نکاتریکس و آیمریا تنلا در مدفوع مرغان بومی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), 6(3 (مسلسل 28)), 37-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124111Vancouver : کپی

میاحی منصور، جلودار عباس، حمیدی نجات حسین، صیفی آبادشاپوری مسعودرضا، خندان صفورا. مقایسه روش های اندازه گیری میکروسکوپی و مولکولی ااسیست ها در تمایز آیمریا نکاتریکس و آیمریا تنلا در مدفوع مرغان بومی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز). 1389 [cited 2021May16];6(3 (مسلسل 28)):37-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124111IEEE : کپی

میاحی، م.، جلودار، ع.، حمیدی نجات، ح.، صیفی آبادشاپوری، م.، خندان، ص.، 1389. مقایسه روش های اندازه گیری میکروسکوپی و مولکولی ااسیست ها در تمایز آیمریا نکاتریکس و آیمریا تنلا در مدفوع مرغان بومی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), [online] 6(3 (مسلسل 28)), pp.37-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124111. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی