ويتامين B12(Q3)فوليک اسيد(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح سرمي هموسيستئين و فوليک اسيد و ويتامين B12

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، گروه نورولوژی، بیمارستان شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سکته مغزي به يک نقص موضعي نرولوژيک حاد که حداقل 24 ساعت ادامه يافته و ناشي از اختلال جريان خون مغز مي باشد. گفته مي شود. از اختلالات عروقي همراه که منجربه ايسکمي موضعي مغز ميشود ميتوان به آترواسکروز اشاره کرد در اين بين يکي از علل ايجادکننده آترواسکروز اختلالات ژنتيکي از جمله هموسيستينوريا و ديسليپوپروتئينمي ميباشد. هموسيستئين اسيدآمينه اي است که از دو طريق متابوليزه مي شود: 1ـ متيلاسيون مجدد به متيونين که به فولات و Vit B12 نياز دارد. 2ـ ترانس سولفوراسيون به سيستاتيونين که به پيريدکسال -5- فسفات نياز دارد. هيپرهموسيستئينمي از اختلال متابوليسم هموسيستئين ناشي مي شود. عوامل تغذيه اي از جمله اسيد فوليک و Vit B12 و Vit B6 نيز سبب افزايش هموسيستئين مي شوند.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش مورد - شاهدي بر روي 40 بيمار مبتلا به سکته مغزي ايسکميک و 40 مورد فرد سالم به عنوان گروه شاهد که به بخش نرولوژي بيمارستان شهيد بهشتي در سال 1387 مراجعه کرده بودند صورت گرفت. اطلاعات بيماران از قبيل سن، جنس، سابقه ابتلا به فشارخون، سکته مغزي، سکته قلبي، حمله گذراي ايسکميک، مولتيپل اسکروز در فرم اطلاعاتي ثبت شد. سپس از هر فرد
cc2 خون وريدي تهيه و به وسيله کيت هاي آزمايشگاهي و به روش (HP-LC: High Performance - Liquid Chromatography) ميزان هموسيستئين سرم، فوليک اسيد و ويتامين B12 سرم تعيين گرديد. نتيجه آن در فرم اطلاعاتي ثبت شد. داده هاي فرم اطلاعاتي استخراج و طبقه بندي گرديد و به صورت آمار تحليلي گزارش شد. در اين مطالعه کليه بيماران از نظر فشار خون بالا، ديابت، هيپرليپيدمي همسان شده وmatching  انجام شد. اين مقاله برگرفته از پايان نامه دانشجويي مي باشد.
يافته ها: در اين مطالعـه ميانگين سطح سرمي همـوسيستئين در گروه مورد
15.56±4.69 µmol/l  و در افراد سالم (گروه شاهد) 10.15±4.7 µmol/l بود که از نظر آماري اختلاف معناداري در سطح سرمي بين گروه شاهد و مورد ملاحظه گرديد(P<0.05) . ميانگين سطح سرمي فوليک اسيد در گروه مورد8.40±5.33 ng/ml  و در افراد سالم (گروه شاهد)10.87±8.02 ng/ml  بود که از نظر آماري اختلاف معني داري بين سطح سرمي فوليک اسيد در گروه مورد و شاهد مشاهده شد(PV<0.005) . ميانگين سطح سرمي ويتامين B12 در گروه مورد389.02±208.02 pg/ml  و در گروه شاهد522.82±218.3 pg/ml  بود که از لحاظ آماري اختلاف معنيداري در سطح سرمي ويتامين B12 در دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(PV<0.005) . ميانگين تعداد زنان شرکتکننده در اين مطالعه 41 مورد (52.5) و ميانگين تعداد مردان شرکت کننده در مطالعه 39 (48.75) مي باشد که اختلاف معني داري بين افراد زن و مرد شرکت کننده در مطالعه ديده نشد(P>0.005) .
نتيجه گيري: با توجه به بالابودن سطح سرمي هموسيستئين در بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک در مقايسه با افراد سالم و پايين بودن سطح سرمي فوليک اسيد و ويتامين B12 در بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک در مقايسه با ا فراد سالم ميتوان نتيجه گيري نمود که بين ابتلا به سکته مغزي ايسکميک و سطح سرمي هموسيستئين و فوليک اسيد و ويتامين B12 ارتباط وجود دارد و از اين ارتباط ميتوان در امر پيشگيري و کاهش عوارض و خسارات ناشي از بيماري سود جست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مسعود، س.، و کوچکی، ا.، و موسوی، س. (1388). بررسی سطح سرمی هموسیستئین و فولیک اسید و ویتامین B12. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), 7(3 (مسلسل 27)), 169-173. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124109Vancouver : کپی

مسعود سیدعلی، کوچکی ابراهیم، موسوی سیدغلامعباس. بررسی سطح سرمی هموسیستئین و فولیک اسید و ویتامین B12. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research). 1388 [cited 2021May10];7(3 (مسلسل 27)):169-173. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124109IEEE : کپی

مسعود، س.، کوچکی، ا.، موسوی، س.، 1388. بررسی سطح سرمی هموسیستئین و فولیک اسید و ویتامین B12. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), [online] 7(3 (مسلسل 27)), pp.169-173. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124109. 

 
بازدید یکساله 192 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی