برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تمايز سلول هاي تيره ناحيه قشري غده فوق کليوي گوسفند از سلول هاي آپوپتوتيک متعاقب تجويز دگزامتازون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
 
چکیده: 

سلول هاي تيره لايه هاي فاسيکولاتا و رتيکولاريس ناحيه قشري غده فوق کليوي گوسفند از لحاظ مورفولوژي بسيار شبيه سلول هاي آپوپتوتيک بوده و به نظر مي رسد که از سلول هاي روشن همان ناحيه حاصل شده اند. هدف از اين مطالعه، تمايز سلول هاي تيره از سلول هاي روشن آپوپتوتيک در ناحيه قشري غده فوق کليوي گوسفند پس از القا تجربي آپوپتوز توسط داروي دگزامتازون مي باشد. براي انجام اين مطالعه، 16 راس گوسفند نر سالم 11-8 ماهه از نژاد قزل انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه مساوي تيمار و شاهد توزيع گرديد. به گروه تيمار، روزانه داروي دگزامتازون به ميزان 0.4 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن و به گروه شاهد، سرم فيزيولوژي با همان حجم به مدت 2 هفته به صورت عضلاني تزريق شد. 4 ساعت بعد از آخرين تزريق، تمام حيوانات آسان کشي شده و از غدد فوق کليوي آن ها نمونه برداري و برش هايي با ضخامت 5 ميکرومتر تهيه گرديد و مورد رنگ آميزي هاي هماتوکسيلين-ائوزين و تانل جهت نمايش آپوپتوز قرار داده شد. به منظور اطمينان از تاثير دگزامتازون بر غده فوق کليه در گروه تيمار، نسبت ناحيه قشري به کل غده در هر دو گروه شاهد و تيمار محاسبه و مورد مقايسه قرار گرفت. سلول هايي که تانل مثبت بودند تحت ميکروسکوپ نوري مورد شمارش و آناليز قرار گرفتند. برش هاي نازکي نيز جهت مطالعه با ميکروسکوپ الکتروني انتقالي تهيه گرديد. در مشاهدات ريزبيني، ضخامت قشر فوق کليوي در گوسفندان گروه تيمار به طور معني داري کمتر از گروه شاهد بود(P<0.01) . ميانگين تعداد سلول هاي آپوپتوتيک اين ناحيه از غده فوق کليه گوسفندان گروه تيمار که با رنگ آميزي تانل به رنگ قهوه اي تيره درآمده بودند، به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد برآورد گرديد(P<0.01) . در ميکروسکوپ الکتروني، سلول هاي تانل مثبت گروه تيمار داراي مشخصات تيپيک آپوپتوز به صورت چروکيدگي شديد هسته، انباشتگي و افزايش تراکم الکتروني کروماتين و قطعه قطعه شدن آن بود، در حالي که سلول هاي تيره گروه شاهد، فاقد مشخصات فوق بوده و تنها با هسته اي  نامنظم و دانسيته الکتروني بالا قابل مشاهده بودند. نتايج به دست آمده از اين بررسي، مشخص مي کند که سلول هاي تيره نواحي فاسيکولاتا و رتيکولاريس قشر غده فوق کليوي گوسفند سلول هاي آپوپتوتيک نمي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی