برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پاسخ سيستم دفاعي آنتي اکسيدان مغز موش صحرايي به دوزهاي حاد پاراکسون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اثرات سمي برخي از ارگانوفسفره ها از طريق توليد راديکال هاي آزاد و اختلال در سيستم هاي آنتي اکسيدان بدن است. پاراکسون يکي از سمي ترين ارگانوفسفره ها است که محصول متابوليسم اکسيداتيو پاراتيون مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر پاراکسون بر سيستم آنتي اکسيدانت مغز موش صحرايي مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه تحقيقاتي مي باشد. در شروع کار موش هاي آزمايشگاهي نر نژاد ويستار به طور تصادفي به 4 گروه (در هر گروه 7 نفر) تقسيم شدند: گروه کنترل و سه گروه آزمايش که دوزهاي مختلف پاراکسون
(0.3-1 mg/kg) را به صورت داخل صفاقي دريافت کردند. 24 ساعت پس از تزريق حيوانات با اتر بيهوش و بافت مغز جدا گرديد. بعد از هموژنه کردن بافت کليه، فعاليت آنزيم هاي سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) ، گلوتاتيون S- ترانسفراز (GST) و لاکتات دهيدروژناز (LDH) و همچنين غلظت گلوتاتيون (GSH) و مالون دي آلدييد (MDA) توسط روش هاي بيوشيميايي تعيين شد. اين مطالعه برگرفته از يک پاياننامه دانشجويي مي باشد.
يافته ها: فعاليت آنزيم هاي
SOD و CAT و GST مغز به دنبال تجويز پاراکسون در دوزهاي بالاتر از  0.3 mg/kgو فعاليت آنزيم LDH در هر سه دوز در مقايسه با کنترل به طور معني داري افزايش مي يابد، درحاليکه ميزان گلوتاتيون مغز در اين دوزها به طور معني داري کاهش مي يابد. ميزان  MDAتغيير معني داري را نشان نمي دهد.
نتيجه گيري: تجويز پاراکسون باعث القا توليد راديکال هاي آزاد و استرس اکسيداتيو مي شود. افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت نشانده نده فعال شدن سيستم دفاعي سلول جهت خنثي سازي راديکال هاي آزاد و تخليه سطح گلوتاتيون ناشي از نارسايي سيستم دفاعي آنتي اکسيدانت سلول در مقابله با راديکال هاي آزاد است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحی، م.، و جعفری، م.، و عسگری، ع.، و صالحی مقدم، م.، و سلیمیان، م.، و عباس نژاد، م.، و حاجی غلامعلی، م. (1388). پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان مغز موش صحرایی به دوزهای حاد پاراکسون. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), 7(3 (مسلسل 27)), 156-162. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124099Vancouver : کپی

صالحی مریم، جعفری مهوش، عسگری علیرضا، صالحی مقدم مسعود، سلیمیان محمد، عباس نژاد مریم، حاجی غلامعلی منصوره. پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان مغز موش صحرایی به دوزهای حاد پاراکسون. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research). 1388 [cited 2021May09];7(3 (مسلسل 27)):156-162. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124099IEEE : کپی

صالحی، م.، جعفری، م.، عسگری، ع.، صالحی مقدم، م.، سلیمیان، م.، عباس نژاد، م.، حاجی غلامعلی، م.، 1388. پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان مغز موش صحرایی به دوزهای حاد پاراکسون. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), [online] 7(3 (مسلسل 27)), pp.156-162. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124099. 

 
بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی