برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 12 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

استفاده از آزمون هاي بنيه بذر، مدل رگرسيوني چند متغيره و تجزيه عليت براي اندازه گيري ميزان استقرار نهايي گياهچه ارقام لوبيا قرمز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

براي تعيين روابط بين تعدادي از آزمون هاي بنيه بذر  (Seed Vigour)با درصد سبز مزرعه و تعيين روابط علت و معلولي بين آن ها و در نهايت به دست آوردن مدل رگرسيوني كه بتواند درصد سبز مزرعه را پيش بيني كند، آزمايش هايي روي شانزده رقم لوبيا قرمز شامل LQk-29، KIP31، AND-1007، D-18083، DOR-364، AND-925، MOC-59، MCD-2004، DOR-476، DCD2004RAB-58، RAB-484، RAB-505، XAN-194، RAP-50،GOLI  و NAZ با استفاده از طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار انجام شد. به دنبال كاشت مزرعه اي و اندازه گيري در صد سبز شدن مقداري از بذرها، هر يك از ارقام با استفاده از طرح كاملا تصادفي در چهار تكرار براي تحقيق هاي آزمايشگاهي تحت آزمون هاي بنيه بذر مانند آزمون سرما (CT)، پيري تسريع شده(AA) ، T4، T7،EE ، WE،100WS ،WE/WS ،LE/LS ، ECS و ECW قرار گرفتند. نتيجه به دست آمده نشان داد، در شرايط كاشت بذرهاي مادري در مزرعه، قرار گرفتن متغيرهاي مستقل AA وWE/WS  ضمن معني دار شدن در سطح 1% به ترتيب با ضرايب برآورد شده 0.00458011 و 10.2569 و عرض از مبدا 0.2311 (b0) موفق به پيشگويي 42% از تغييرات درصد سبز مزرعه شدند. علاوه بر موارد نام برده شده، براي بررسي اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم متغيرها و صفت هاي مرتبط با بنيه بذر از روش تجزيه عليت (path analysis) استفاده شد. نتيجه بررسي نشان داد از بين صفت ها و متغيرهاي مستقل مورد آزمون بيش ترين همبستگي درصد سبز مزرعه 16 رقم بذرهاي مادري مربوط به متغير مستقل AA و به ميزان 0.588 بود. اثر مستقيم اين صفت به ميزان 0.472 و در سطح يك درصد معني دار بود. اين امر نشان داد همبستگي قابل توجه AA بيش تر به دليل اثر مستقيم قابل توجه آن بوده و اثر غير مستقيم از راه ساير صفت ها، غير معني دار و نقش چنداني ندارند. همبستگي متغير كارايي جوانه زني (EE) بر درصد سبز مزرعه نيز با 0.487 در سطح يك درصد معني دار شد، هر چند بر خلاف AA دليل بالا بودن اين همبستگي اثر مستقيم نبوده و اثر غير مستقيم از راه متغيرهايي مانند AA با 0.271 نقش بارزتري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پازکی، ع.، و شیرانی راد، ا.، و حبیبی، د.، و نصری، م.، و مدنی، ح. (1387). استفاده از آزمون های بنیه بذر, مدل رگرسیونی چند متغیره و تجزیه علیت برای اندازه گیری میزان استقرار نهایی گیاهچه ارقام لوبیا قرمز. گیاه و زیست بوم, 4(13), 12-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124094Vancouver : کپی

پازکی علیرضا، شیرانی راد امیرحسین، حبیبی داوود، نصری محمد، مدنی حمید. استفاده از آزمون های بنیه بذر, مدل رگرسیونی چند متغیره و تجزیه علیت برای اندازه گیری میزان استقرار نهایی گیاهچه ارقام لوبیا قرمز. گیاه و زیست بوم. 1387 [cited 2021July31];4(13):12-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124094IEEE : کپی

پازکی، ع.، شیرانی راد، ا.، حبیبی، د.، نصری، م.، مدنی، ح.، 1387. استفاده از آزمون های بنیه بذر, مدل رگرسیونی چند متغیره و تجزیه علیت برای اندازه گیری میزان استقرار نهایی گیاهچه ارقام لوبیا قرمز. گیاه و زیست بوم, [online] 4(13), pp.12-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124094. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی