برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر کنجد بر فاکتور هفت و فيبرينوژن در خرگوشهاي هايپرکلسترولميک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فعاليت بيش از حد فاکتورهاي هموستاتيک به عنوان عوامل خطر در بيماري هاي قلبي-عروقي شناخته شده اند. هدف از اين مطالعه بررسي اثر کنجد و روغن کنجد بر ميزان فيبرينوژن و فاکتور 7 در خرگوش هاي مصرف کننده کلسترول بالا بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي تعداد 32 سر خرگوش نر به طور تصادفي به چهار گروه آزمايشي هشت تايي تقسيم شدند. طي يک دوره 60 روزه، گروه اول غذاي معمولي، گروه دوم غذاي پر کلسترول (%1)، گروه سوم غذاي پر کلسترول به همراه کنجد (%10) و گروه چهارم غذاي پر کلسترول به همراه روغن کنجد (%5) دريافت نمودند. ميزان فاکتور هفت و فيبرينوژن سرم در زمان قبل از شروع آزمايش و بعد از پايان ماه دوم تعيين و در گروه هاي مختلف به کمک آزمون هاي آماري ANOVA و شفه با يکديگر مقايسه شدند.
يافته ها: در ابتداي دوره ميانگين فاکتورهاي بيوشيميايي در بين گروههاي مورد مطالعه تفاوت معني داري نداشتند ولي ميزان فيبرينوژن در گروه پرکلسترول نسبت به رژيم پايه افزايش معني داري پيدا کرد (P<0.05). همچنين در گروه پرکلسترول با کنجد و يا روغن کنجد کاهش معني داري نسبت به رژيم پرکلسترول در ميزان فيبرينوژن و فاکتور هفت مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: کنجد و روغن کنجد با کاهش در ميزان فيبرينوژن و فاکتور هفت مي تواند در کاهش ريسک فاکتورهاي بيمارهاي قلبي عروقي موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عسگری، ص.، و شیرزاد، ه.، و حیدریان، ا.، و میرحسینی، م.، و انصاری، ر.، و شاهین فرد، ن.، و اشرفی، ک.، و حیدری، ز.، و رفیعیان، م. (1390). اثر کنجد بر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), 13(1), 21-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124091Vancouver : کپی

عسگری صدیقه، شیرزاد هدایت اله، حیدریان اسفندیار، میرحسینی محمود، انصاری رویا، شاهین فرد نجمه، اشرفی کوروش، حیدری زهره، رفیعیان محمود. اثر کنجد بر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL). 1390 [cited 2021May09];13(1):21-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124091IEEE : کپی

عسگری، ص.، شیرزاد، ه.، حیدریان، ا.، میرحسینی، م.، انصاری، ر.، شاهین فرد، ن.، اشرفی، ک.، حیدری، ز.، رفیعیان، م.، 1390. اثر کنجد بر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), [online] 13(1), pp.21-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124091. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی