برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه سرولوژيک عفونت اورنيتوباکتريوم رينوتراکئال (ORT) در جوجه هاي گوشتي استان گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، باشگاه پژوهشگران
 
چکیده: 
بيماري هاي تنفسي سبب خسارت هاي اقتصادي قابل توجه در صنعت طيور سراسر جهان مي شوند عوامل بيماري زاي مختلفي به عنوان عامل مسبب بيماري شناخته شده اند اخيرا اورنيتوباکتريوم رينوتراکئال (ORT)، به عنوان گونه اي از باکتري که مرتبط با بيماري تنفسي است و باعث کاهش رشد، تلفات و کاهش توليد تخم مرغ مي شود، مطرح شده است. در اين تحقيق به منظور بررسي ميزان آلودگي جوجه هاي گوشتي در استان گيلان، 23 مرغداري در فصول پایيز و زمستان 1385 و بهار 1386 مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين بررسي تعداد 20 نمونه خوني در سنين بالاي 35 روزگي از هر گله اخذ گرديد و با روش اليزا تيتر پادتن آنها عليه ORT محاسبه و مورد آناليز آماري قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان دهنده آن بود که 7 گله (44.30%) از لحاظ سرولوژيکي به ORT مثبت، 5 گله (74.21%) مشکوک و 11 گله (82.47%) منفي بودند و از مجموع 460 نمونه خوني اخذ شده تعداد 238 نمونه (73.51%) از لحاظ سرولوژيکي منفي، تعداد 105 نمونه (83.22%) مشکوک و 117 نمونه (14.25%) مثبت بودند. بين ميانگين تيتر آنتي بادي عليه ORT با منطقه جغرافيایي مورد مطالعه، ارتباط معني داري مشاهده نشد. اما بين تيتر آنتي بادي عليه ORT با سن، فصل و ضريب تبديل غذايي ارتباط معني دار و مثبت مشاهده گرديد (P<0.05). نتايج نشان داد که ميزان آلودگي گله هاي گوشتي استان گيلان بالا مي باشد و بايد با آزمايشات تکميلي نقش  ORTدر سندرم تنفسي جوجه هاي گوشتي بررسي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، س.، و حسن زاده، م.، و حقیقی خوشخو، پ.، و اکبری آزاد، گ. (1389). مطالعه سرولوژیک عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) در جوجه های گوشتی استان گیلان. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), 6(2 (مسلسل 27)), 73-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124085Vancouver : کپی

موسوی سیدمهدی، حسن زاده محمد، حقیقی خوشخو پیام، اکبری آزاد گیتا. مطالعه سرولوژیک عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) در جوجه های گوشتی استان گیلان. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز). 1389 [cited 2022January19];6(2 (مسلسل 27)):73-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124085IEEE : کپی

موسوی، س.، حسن زاده، م.، حقیقی خوشخو، پ.، اکبری آزاد، گ.، 1389. مطالعه سرولوژیک عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) در جوجه های گوشتی استان گیلان. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), [online] 6(2 (مسلسل 27)), pp.73-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124085. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی