3 SID.ir | بررسي رابطه عملکرد خانواده و جو رواني-اجتماعي کلاس با ناسازگاري در بين دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر اهواز

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه عملکرد خانواده و جو رواني-اجتماعي کلاس با ناسازگاري در بين دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين عملکرد خانواده و جو رواني-اجتماعي کلاس با ناسازگاري دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان شهر اهواز مي باشد. آزمودني ها در اين پژوهش 380 نفر بود که با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز از پرسش نامه هاي عملکرد خانواده (FAD)، مقياس کلاس من (MSI) و پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني (AISS) استفاه شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه انجام شد. يافته ها نشان داد که بين عملکرد خانواده و جو رواني-اجتماعي کلاس با ناسازگاري کلي، و ناسازگاري عاطفي، آموزشي و اجتماعي رابطه منفي و معنادار وجود دارد. به طور کلي، ترکيب عملکرد خانواده و جو رواني-اجتماعي کلاس پيش بيني کننده معناداري براي ناسازگاري دانش آموزان پايه اول در جمعيت مورد مطالعه بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 286
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی