برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 22 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

ارايه انگاره هاي محيطي موثر بر شکل گيري فضاهاي عمومي مشوق سالمندي موفق با تاکيد بر ترجيحات سالمندان شهر شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
چکیده: 

هدف: هدف اين پژوهش، ارايه انگاره هاي محيطي است که بر ميزان حضور و مشارکت سالمندان در فضاهاي عمومي شهري تاثير داشته، متضمن دستيابي به الگوي سالمندي موفق در فضاهاي عمومي شهري است.
روش بررسي: اين پژوهش، از نوع توصيفي – تحليلي و در بستري پيمايشي بود. جامعه آماري اين پژوهش، سالمندان بالاي 65 سال شهر شيراز بودند که در فضاهاي عمومي حضور و مشارکت داشتند و در اين فضاها به فعاليت هاي مختلف مي پرداختند. داده هاي اين پژوهش از دو گروه نمونه 50 نفري با مصاحبه عميق (مطالعه مقدماتي) و 144 نفري با پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوري شد. نمونه گيري به روش تصادفي ساده انجام شد. همچنين از نرم افزارهاي
SPSS و LISREL به عنوان ابزار تحليل و ارزيابي داده ها و از مدل ساختاري تحليل عاملي تاييدي و روش تحليل حداقل مربعات غير وزني به عنوان روش تحليل داده ها بهره گرفته شد.
يافته ها: انگاره هاي زير در ارزش گذاري فضاهاي عمومي شهري از ديد سالمندان براي حضور و مشارکت تاثير گذارند: 1- راه يابي و دسترسي (دسترسي عمومي به فضا
T value: 4, 81)، 2- ايمني و امنيت (وقوع کم جرم و جنايت T value: 14, 09)، 3- آسايش (مبلمان مناسب و طراحي شده T value: -5, 59)، 4- پويايي و جذابيت (وجود کاربري متنوع T value: 3, 94)، 5- هم آوايي با طبيعت (پاکيزگي و عدم وجود آلودگي T value: 5, 44)، 6- رمز گرايي و ابهام (وجود نقاط قابل کشف T value: 7, 24)، 7- هويت (رنگ و مصالح هماهنگ با محيط قرارگيري T value: -3, 37)، 8- آزادي (آزادي انجام دادن فعاليت هاي متنوع T value: 9, 49)، 9- رويدادپذيري (بروز رويدادهاي فرهنگي T value: 4, 65)، 10- بوم گرايي (هماهنگي با محيط پيراموني T value: 4, 44)، 11- وحدت (پراکندگي کم عناصر فضا T value: 26, 72)، 12- نظم (نظم در کليات و جزييات فضا (T vaule: 15, 79) و 13- خاطره ذهني (طراحي فضاي عمومي مطابق با آداب و رسوم محيط قرارگيري T value : 7, 76).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد شناخت و درک نيازهاي مختلف سالمندان و تلاش در جهت پاسخگويي به اين نيازها و احترام به ترجيحات آنها در طراحي و بهسازي فضاهاي عمومي شهري، مي تواند در زندگي خوب سالمندي و بهبود کيفيت و اميد به زندگي آنها و دستيابي به اهداف سالمندي موفق، موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورجعفر، م.، و تقوایی، ع.، و بمانیان، م.، و صادقی، ع.، و احمدی، ف. (1389). ارایه انگاره های محیطی موثر بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق با تاکید بر ترجیحات سالمندان شهر شیراز. سالمند, 5(15), 22-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124025Vancouver : کپی

پورجعفر محمدرضا، تقوایی علی اکبر، بمانیان محمدرضا، صادقی علیرضا، احمدی فریال. ارایه انگاره های محیطی موثر بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق با تاکید بر ترجیحات سالمندان شهر شیراز. سالمند. 1389 [cited 2021May08];5(15):22-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124025IEEE : کپی

پورجعفر، م.، تقوایی، ع.، بمانیان، م.، صادقی، ع.، احمدی، ف.، 1389. ارایه انگاره های محیطی موثر بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق با تاکید بر ترجیحات سالمندان شهر شیراز. سالمند, [online] 5(15), pp.22-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124025. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی