برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  8 , شماره  32 ; از صفحه 109 تا صفحه 127 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي آموزش رويکردهاي زوج درماني شناختي-رفتاري، اسلامي و تحليل رفتار متقابل بر سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي آموزش رويکردهاي زوج درماني شناختي-رفتاري، اسلامي و تحليل رفتار متقابل بر سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار بود. طرح اين تحقيق از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. آزمودني هاي اين پژوهش شامل 90 زوج (180 نفر) به عنوان گروه آزمايشي و 30 زوج (60 نفر) به عنوان گروه کنترل بودند که به صورت تصادفي از بين زوج ها ناسازگار مراجعه کننده به دادگاه خانواده يا مراکز و کلينيک هاي مشاوره انتخاب گرديدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش مقياس سازگاري زناشويي دو عضوي اسپانير بود. گروه هاي آزمايشي به مدت 10-12 جلسه تحت آموزش به روش هاي زوج درماني شناختي-رفتاري، اسلامي و تحليل رفتار متقابل قرار گرفتند و گروه کنترل هيچ آموزشي را دريافت نکرد. نتايج تحقيق با استفاده از روش تحليل کوواريانس نشان داد که آموزش رويکردهاي زوج درماني شناختي-رفتاري، اسلامي و تحليل رفتار متقابل سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار را افزايش مي دهند و در اين راستا زوج درمانگري شناختي رفتاري نسبت به زوج درمانگري اسلامي و تحليل رفتار متقابل اثر بخش تر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی