برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 308 تا صفحه 318 .
 
عنوان مقاله: 

اندازه گيري اتوماتيک آهنگ تغييرات شعاعي ديواره شريان کاروتيد با استفاده از تصاوير متوالي فراصوتي؛ الگوريتم حداکثر گراديان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

مقدمه: در اين مطالعه يک روش آناليز کامپيوتري با استفاده از برنامه گراديان بيشينه براي استخراج تغييرات لحظه اي ديواره دور و نزديک شريان کاروتيد مشترک با استفاده از تصاوير متوالي فراصوتي ارايه شده است. در اين کاربري خاص؛ برنامه گراديان بيشينه اصلاح شده و چند مشخصه از الگوريتم برنامه ريزي پويا به آن اضافه شده است.
روش ها: برنامه روي شريان کاروتيد مشترک 15 دواطلب سالم مورد ارزيابي قرار گرفت. اندازه موضعي شدت روشنايي رگ؛ گراديان شدت روشنايي و شرايط مرزي از تمام تصاوير فراصوتي متوالي و در طول سه سيکل قلبي استخراج شد. در اين مطالعه تغييرات لحظه اي ديواره هاي دور و نزديک و نيز قطر لومن شريان برآورد شد. براي اعتبارسنجي روش اتوماتيک؛ اندازه گيري هاي دستي انجام گرفت و با روش اتوماتيک مقايسه شد. سپس قطر در حداکثر سيستول؛ در انتهاي دياستول و نيز قطر ميانگين در طول سه دوره قلبي با استفاده از روش اتوماتيک استخراج شد و با اندازه گيري هاي حاصله به روش دستي مقايسه شد.
يافته ها: با استفاده از آناليز توصيفي
pair t-test تمايز معني داري ميان دو روش اتوماتيک و دستي مشاهده نشد (عدد p بيش تر از 0.05). همبستگي معني داري ميان پارامترهاي اندازه گيري شده با روش اتوماتيک و روش دستي با آناليز همبستگي (ضريب برازش 0.85 با عدد p کمتر از 0.05) و با تورش ناچيز (0.003 ميلي متر) نيز توسط آناليز Bland-Altman تعيين شد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که روش آناليز کامپيوتري قادر است به طور اتوماتيک تغييرات لحظه اي ديواره شريان را در تصاوير فراصوتي متوالي استخراج کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی