برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر مثبت آلومينيوم در کاهش سميت مس بر فعاليت نيترات ردوکتاز و آنزيم هاي آنتي اکسيداني کلرلاولگاريس (Chlorella vulgaris Beijernick)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان
 
چکیده: 

کلرلا ولگاريس در محيط کشت BG -11 با 5 غلظت مس (10، 20، 30، 40، 50 ميکرومولار) بدون آلومينيوم و با آلومينيوم (300 ميکرومولار) و pH 7.1 به مدت 10 روز در 20 ساعت روشنايي و 4 ساعت تاريکي رشد داده شد. در اين تحقيق اثر تيمارهاي مختلف روي فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز، کاتالاز، آسکوربات پراکسيداز و سوپر اکسيدديسموتاز، نيترات ردوکتاز مورد ارزيابي قرار گرفت. افزايش غلظت مس باعث افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني گرديد. در حضور آلومينيوم فعاليت کاتالاز در تمامي تيمارهاي مس نسبت به شاهد کاهش معني داري نشان داد، اما فعاليت پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز در تيمار 20 ميکرومولار کاهش معني داري نسبت به شاهد نشان داد. همچنين کاهش معني داري در فعاليت آنزيم هاي کاتالاز، پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز در 20 ميکرومولارمس با آلومينيوم نسبت به تيمار 20 ميکرومولار مس بدون آلومينيوم مشاهده گرديد. نتايج نشان داد اثرغلظتهاي مختلف مس بدون آلومينيوم برفعاليت نيترات ردوکتاز معني دار نمي باشد. در تيمارهاي مس و آلومينيوم بيشترين فعاليت آنزيم نيترات ردوکتاز در غلظت 40 ميکرومولار مشاهده گرديد که اين افزايش نسبت به تيمار 20 ميکرومولار معني دار و نسبت به ساير تيمارها و شاهد معني دار نمي باشد. افزايش بعضي آنزيم هاي آنتي اکسيداني در حضور آلومينيوم منجر به کاهش سميت مس و افزايش رشد جلبک گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی