نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1378 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 97 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

كاربرد دانش بومي در توسعه پايدار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است