برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  8 , شماره  31 ; از صفحه 115 تا صفحه 134 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخلات معنوي به شيوه گروهي بر سلامت روان و خودشکوفايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير مداخلات معنوي به شيوه گروهي بر سلامت روان و خودشکوفايي دختران طراحي و اجرا گرديد. تعداد 30 نفر دانشجوي داوطلب به عنوان گروه نمونه با روش نمونه گيري دو مرحله اي (جذب داوطلبين و انتخاب داوطلبين واجد شرايط) از جامعه آماري دانشجويان دختر مقطع کارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب شدند. از گروه نمونه پيش آزمون در زمينه سلامت روان (مقياس GHQ) و خودشکوفايي (مقياس ASAI) گرفته شد. اعضاي گروه نمونه بر اساس گروه تحصيلي و نتايج آزمون GHQ به صورت زوج همتا شده و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. مداخلات معنوي در چهار محور ارتباط فرد با خدا، ارتباط فرد با ديگران و ارتباط فرد با خود، طي هشت جلسه دو ساعته، بر روي گروه آزمايش انجام پذيرفت. جهت افزايش تاثير مداخلات معنوي، از روش هاي يادگيري مختلفي چون يادگيري از طريق مشاهده و ترکيب متنوعي از مداخلات چون مداخلات مذهبي، ادبي و هنري استفاده شد. در پايان مداخلات، هر يک از دو گروه آزمايش و گواه چهار نفر ريزش داشتند. بعد از پايان مداخلات، به صورت همزمان، از اعضاي هر دو گروه آزمايش و گواه چهار پس آزمون در زمينه سلامت روان و خودشکوفايي به عمل آمد.
داده ها و اطلاعات حاصل از پژوهش با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (آزمون
t براي گروه مستقل) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان دادند که: 1- مداخلات معنوي در افزايش سلامت روان دانشجويان دختر تاثير معناداري (سطح معناداري 0.053=) ندارد. 2- مداخلات معنوي در افزايش خودشکوفايي دانشجويان دختر تاثير معناداري (سطح معناداري 0.02=).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 223
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی