برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر مهاري ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس کم بر آنژيوژنز در پرده کوريوالانتوئيک جوجه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سازمان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معاونت پژوهشی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مهارآنژيوژنز از اهداف اصلي درمان سرطان و برخي بيماري ها محسوب مي گردد. اثر ميدان هاي الکترومغناطيسي بر جنبه هاي مختلف رشد و نموسلولي، نظير تقسيم سلولي مورد مطالعه قرارگرفته است. در پژوهش حاضر نقش ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس 50 هرتز بر مهار آنژيوژنز در پرده کوريوآلانتوئيک جوجه بررسي گرديد.
مواد و روش کار: در اين پژوهش تجربي تعداد 60 عدد تخم مرغ نطفه دار
Ross به طور تصادفي به چهار گروه مساوي شاهد، گروه آزمون يک (100 گاوس)، گروه آزمون دو (200 گاوس) و گروه آزمون سه (300 گاوس)، تقسيم شدند. در روز دوم انکوباسيون روي تخم مرغ ها پنجره اي ايجاد و در روز هشتم، يک اسفنج ژلاتيني (حاوي آلبومين و محلول آگار در نرمال سالين و سرم جنيني گاو) به آن اضافه شد. در روز دهم انکوباسيون تخم مرغ هاي گروه هاي آزمون به دستگاه جوجه کشي متصل به سيستم مولد ميدان الکترومغناطيس با فرکانس 50 هرتز (شدت هاي 100، 200، 300 گاوس) منتقل شدند. روز دوازدهم از تمام نمونه ها به کمک فتواسترئوميکروسکوپ تحقيقاتي عکس تهيه و تعداد و طول انشعابات عروقي روي پرده کوريوآلانتویيک به کمک نرم افزار Image J اندازه گيري شد. داده هاي کمي حاصل به کمک نرم افزار SPSS-15 و آزمون هاي آماري t و ANOVA در سطح P<0.05 تحليل شد.
يافته ها: ميانگين تعداد و طول انشعابات عروقي در گروه هاي آزمون يک و سه نسبت به شاهد تفاوتي نشان نداد (
P>0.05) در حالي که ميانگين تعداد (29±6.14) و طول انشعابات عروقي (42.22±5.96 سانتي متر) در گروه آزمون دو نسبت به ميانگين تعداد (39.62±7.75) و طول انشعابات عروقي (51.93±7.75 سانتي متر) در گروه شاهد کاهش معني داري نشان داد (P=0.01).
نتيجه گيري: ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس کم و شدت 200 گاوس داراي اثر مهاري برآنژيوژنز در پرده کوريوآلانتوئيک جوجه است و تعداد و طول انشعابات عروقي را کاهش مي دهد، لذا کاربري توام آن با روش هاي شيمي درماني جهت درمان بيماري هاي مرتبط با آنژيوژنزمي تواند مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهارآرا، ج.، و اشرف، ع.، و ظفربالانژاد، س.، و ثمره موسوی، س. (1389). اثر مهاری میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر آنژیوژنز در پرده کوریوالانتوئیک جوجه. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 12(2), 8-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123899Vancouver : کپی

بهارآرا جواد، اشرف علیرضا، ظفربالانژاد سعیده، ثمره موسوی سعیده. اثر مهاری میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر آنژیوژنز در پرده کوریوالانتوئیک جوجه. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1389 [cited 2021May14];12(2):8-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123899IEEE : کپی

بهارآرا، ج.، اشرف، ع.، ظفربالانژاد، س.، ثمره موسوی، س.، 1389. اثر مهاری میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر آنژیوژنز در پرده کوریوالانتوئیک جوجه. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 12(2), pp.8-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123899. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی