برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تبيين بلاي منابع طبيعي با تاکيد بر نقش سرمايه انساني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

نتايج اکثر مطالعات تجربي بيانگر رابطه معکوس وفور منابع طبيعي با رشد اقتصادي است، به طوري که کشورهاي صاحب منابع طبيعي غني داراي رشد اقتصادي پايين تري هستند. وفور منابع طبيعي از کانال ها و مجاري مختلفي، رشد اقتصادي را تحت تاثير مي گذارد که سرمايه انساني يکي از مهم ترين کانال هاي تاثيرگذاري وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي به شمار مي رود. هدف اين مطالعه بررسي رابطه وفور منابع طبيعي با رشد اقتصادي و نقش سرمايه انساني در اين ارتباط است. در اين پژوهش با استفاده از ادبيات موضوعي مدل رشد بين کشوري، نقش سرمايه انساني در رابطه وفور منابع طبيعي با رشد اقتصادي در دو گروه کشورهاي صادر کننده عمده نفت خام (گروه الف: اقتصادهاي نفتي) و ديگر کشورهاي صادر کننده نفت خام (گروه ب: اقتصادهاي غير نفتي) طي دوره (2004-1970) تجزيه و تحليل شده است. براي تخمين مدل از روش اقتصادسنجي داده هاي تابلويي استفاده شده است که در آن دوره زماني به صورت هفت دوره زماني پنج ساله در نظر گرفته شده است، با توجه به عدم انتشار داده هاي مورد نياز دوره پنج ساله اخير منتهي به سال 2009 به ناچار دوره زماني تحقيق به (2004-1970) محدود شده است.
نتايج تجربي تحقيق دلالت بر اين دارد که وفور منابع طبيعي تاثير منفي بر رشد اقتصادي هر دو گروه از کشورهاي مورد بررسي داشته است. در حالي که تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي کشورهاي گروه الف (اقتصادهاي نفتي) منفي و براي گروه ب (اقتصادهاي غير نفتي) مثبت بوده است. همچنين نتايج حاصل از تخمين مدل نشان مي دهد که در کشورهاي گروه الف، وفور منابع طبيعي از کانال سرمايه انساني نيز باعث کندي رشد اقتصادي مي شود، در حالي که در کشورهاي گروه ب، عکس اين حالت اتفاق مي افتد و وفور منابع طبيعي از کانال سرمايه انساني بخشي از اثرگذاري منفي وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي را جبران و خنثي مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهبودی، د.، و اصغرپور، ح.، و ممی پور، س. (1388). تبیین بلای منابع طبیعی با تاکید بر نقش سرمایه انسانی. نامه مفید, 15(75 (نامه اقتصادی)), 41-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123897Vancouver : کپی

بهبودی داوود، اصغرپور حسین، ممی پور سیاب. تبیین بلای منابع طبیعی با تاکید بر نقش سرمایه انسانی. نامه مفید. 1388 [cited 2021May10];15(75 (نامه اقتصادی)):41-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123897IEEE : کپی

بهبودی، د.، اصغرپور، ح.، ممی پور، س.، 1388. تبیین بلای منابع طبیعی با تاکید بر نقش سرمایه انسانی. نامه مفید, [online] 15(75 (نامه اقتصادی)), pp.41-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123897. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی