نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر نمک، ژيبرلين و آسکوربات بر جوانه زني، رشد و اثر آنتي اکسيداني دانه رست جو (.Hordeum vulgare L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان
 
چکیده: 
در استرس هاي مختلف از جمله استرس شوري، اکسيدان هايي نظير انواع اکسيژن واكنشگر توليد مي شود که به ساختار غشاي در گياه آسيب مي رساند. در بين آنتي اکسيدان ها، آسکوربات داراي نقش حياتي در سلول هاي زنده است و سبب از بين رفتن اکسيژن واكنشگر مي شود. در بين هورمون ها نيز هورمون ژيبرلين داراي نقش هاي متعددي مي باشد که بستگي به نوع ژيبرلين، غلظت و نوع گونه گياهي دارد. در اين تحقيق دانه جو (رقم 4222) با غلظت هاي مختلف نمک كلريد سديم 350 mM) و 150)، آسکوربات 1mM و ژيبرلين 400 ppm) و 200) تيمار شدند و اثر آن بر روي درصد جوانه زني، طول وزن تر، خشك، طول ريشه چه و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني نظير کاتالاز، پلي فنل اکسيداز، آسکوربات پراکسيداز، پراکسيداز و ميزان ترکيبات فنلي ارزيابي شد. نتايج حاصل نشان داد درصد جوانه زني در حضور نمک كلريد سديم، به خصوص در غلظت 350 mM کاهش يافت وليکن در حضور آسکوربات، ژيبرلين و نمک، درصد جوانه زني و طول ريشه چه افزايش معني داري حاصل کرد. در فقدان آسکوربات، ژيبرلين و در حضور نمک كلريد سديم، ميزان فعاليت کاتالاز، پراکسيداز کاهش و پلي فنل اکسيداز و آسکوربات پراکسيداز افزايش يافت. همچنين نمک کلريد سديم موجب کاهش ترکيبات فنلي در دانه رست جو شد، اما با افزايش آسکوربات و ژيبرلين ميزان آنها افزايش يافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیاکان، م.، و رشیدزاده، و.، و نوری نیا، ع. (1388). بررسی اثر نمک, ژیبرلین و آسکوربات بر جوانه زنی, رشد و اثر آنتی اکسیدانی دانه رست جو (.Hordeum vulgare L). فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), 4(1 (پیاپی 13)), 20-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123878Vancouver : کپی

نیاکان مریم، رشیدزاده وحیده، نوری نیا عباسعلی. بررسی اثر نمک, ژیبرلین و آسکوربات بر جوانه زنی, رشد و اثر آنتی اکسیدانی دانه رست جو (.Hordeum vulgare L). فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران). 1388 [cited 2022August17];4(1 (پیاپی 13)):20-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123878IEEE : کپی

نیاکان، م.، رشیدزاده، و.، نوری نیا، ع.، 1388. بررسی اثر نمک, ژیبرلین و آسکوربات بر جوانه زنی, رشد و اثر آنتی اکسیدانی دانه رست جو (.Hordeum vulgare L). فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), [online] 4(1 (پیاپی 13)), pp.20-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123878. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی