برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات ايجاد شده در تناسب هوازي و تحمل عضلاني سربازان ارتش ايران در طول دوره آموزشي سربازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، گروه کاردرمانی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ميزان فعاليت هاي جسماني در طول دوره آموزشي سربازي بايد از يک سو تامين کننده سطح مطلوبي از تناسب جسماني براي سربازان در پايان اين دوره باشد و از سوي ديگر براي کاهش بروز آسيب هاي اسکلتي - عضلاني با سطح توانايي هاي جسماني آنها در شروع متناسب باشد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين تغييرات ايجاد شده در تناسب هوازي و تحمل عضلاني سربازان در طول دوره آموزشي و نيز تعيين رابطه ميان تناسب جسماني اوليه سربازان با ميزان بروز آسيب هاي اسکلتي - عضلاني در طول اين دوره است.
مواد و روش ها: در مطالعه نيمه تجربي حاضر به جهت تعيين تاثير دوره آموزشي بر تناسب جسماني سربازان 150 نفر از سربازان ارتش ايران به طور تصادفي انتخاب و در ابتدا و انتهاي دوره آموزشي سربازي توسط آزمون
Army Physical Fitness Test  مورد ارزيابي قرار گرفتند. همچنين با ثبت تعداد آسيب هايي که در طول اين دوره براي هر يک از نمونه هاي اين مطالعه اتفاق افتاده بود، رابطه ميان بروز آسيب هاي اسکلتي - عضلاني در طول دوره با سطح تناسب جسماني سربازان در شروع اين دوره بررسي شد.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمون هاي آماري، افزايش معنادار ميزان کلي تناسب جسماني، تناسب هوازي، تحمل عضلات شکمي و تحمل عضلات بالاتنه را در طول دوره آموزشي نشان داد
(P<0.05) و تنها در مورد تحمل عضلات بالاتنه، اين افزايش تا حد نمرات استاندارد نبود (P<0.05). همچنين رابطه معناداري در جهت معکوس ميان ميزان بروز آسيب هاي اسکلتي - عضلاني با ميزان کلي تناسب جسماني، تناسب هوازي و تحمل عضلات بالاتنه مشاهده شد (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: بر پايه اين يافته ها محتواي کنوني دوره آموزشي سربازي گرچه تغييرات مثبتي در ميزان تناسب جسماني سربازان ايجاد ميکند، اما تامين کننده تمام ابعاد تناسب جسماني مورد نياز براي انجام موفق عمليات نظامي نيست. همچنين مي توان با طبقه بندي سربازان در شروع دوره بر حسب ميزان تناسب جسماني شان و دادن تمريناتي متناسب با توانايي هاي جسماني شان به کاهش بروز صدمات اسکلتي - عضلاني کمک کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی