نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل پيوستگي ژنتيکي ميزان HDL-C در بين 91 خانواده ايراني مبتلا به سندرم متابوليک با روش هاي رگرسيوني Haseman-Elston

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
 
چکیده: 
سابقه و هدف: يکي از اهداف علم اپيدميولوژي ژنتيک يافتن دقيق مکان ژنتيکي در ارتباط با يک فنوتيپ خاص است. گام موثر در اين مسير پر فراز و نشيب، تحليل پيوستگي ژنتيکي اين فنوتيپها و نزديک شدن به مکان ژني آنهاست. روش آماري رايج جهت تحليل پيوستگي ژنتيکي فنوتيپهاي کمي روشهاي رگرسيوني Haseman-Elston يا HE)) است که در حال حاضر هفت نوع از اين روش ها بهطور رايج مورد کاربرد است. تغييرات HDL-C يکي از فنوتيپهاي تعيين کننده سندرم متابوليک است. هدف از نگارش اين مقاله ارايه روش آماري مناسب براي تحليل پيوستگي ژنتيکي صفات کمي و تعيين نواحي ژني موثر در کاهش HDL-C به کمک ميکروستلايت ها در جمعيت ايراني، مقايسه نتايج تحليل پيوستگي ژنتيکي با روش هاي متفاوت HE ميباشد.مواد و روش ها: افراد مورد بررسي در اين مطالعه از بين شرکت کنندگان در مطالعه قند و ليپيد تهران انتخاب شده اند که شامل 91 خانواده ايراني (493 نفر، 234 مرد و 259 زن)، بوده و انتخاب آنها به اين صورت بوده است که حدقل يک نفر از اعضاي آنها مبتلا به سندرم متابوليک (طبق معيارATP III ) و حداقل دو نفر از اعضاي آنها دچار کاهشHDL-C  بودند، انتخاب شدند. تکثير 12 قطعه مختلف در 4 ناحيه کروموزومي افراد با استفاده از تکنيکFragment Analysis  انجام گرديد. تحليل پيوستگي ژنتيکي صفت HDL-C با روش هاي رگرسيونيw4,w3,w2, rHE, sHE, oHE  و tHE انجام شد. همچنين نتايج متغيرهاي کمي به صورت (انحراف معيار) ميانگين ارايه، سطح معني داري، 0.05 درنظرگرفته شده است. در حين تحليل از نرم افزارهاي مختلفي استفاده شد که عبارت بودند از:  power HE، SPSS، Excel، powerMarker و S.A.G.E.يافته ها: (انحراف معيار) ميانگين HDL-C در کل افراد برابر mg/dl (11.01)  44.1بود. همچنين نتايج حاصل از 7 روش رگرسيوني HE نشان داد که در 4 روش پيوستگي ژنتيکي معني داري بين مکان ژنتيکي ميزان HDL-C با مارکرD11S1998  را در بين خانواده هاي ايراني مبتلا به سندرم متابوليک وجود دارد (P<0.005).بحث و نتيجه گيري: تحليل ها نشان دادند که هرچه توان آماري روش هاي رگرسيوني HE از لحاظ تئوري بيشتر مي شود، نتايج نزديکتر مي شوند. يافتن اين ناحيه ژني توسط روشهاي مذکور ميتواند راهکار مناسبي براي طراحي مطالعات بعدي به منظور يافتن ژنهاي مستعدکننده کاهش HDL-C باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علوی مجد، ح.، و اکبرزاده، م.، و محرابی، ی.، و دانش پور، م.، و عزیزی، ف. (1388). تحلیل پیوستگی ژنتیکی میزان HDL-C در بین 91 خانواده ایرانی مبتلا به سندرم متابولیک با روش های رگرسیونی Haseman-Elston. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), 7(4 (مسلسل 28)), 243-247. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123819Vancouver : کپی

علوی مجد حمید، اکبرزاده مهدی، محرابی یداله، دانش پور مریم السادات، عزیزی فریدون. تحلیل پیوستگی ژنتیکی میزان HDL-C در بین 91 خانواده ایرانی مبتلا به سندرم متابولیک با روش های رگرسیونی Haseman-Elston. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research). 1388 [cited 2022August12];7(4 (مسلسل 28)):243-247. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123819IEEE : کپی

علوی مجد، ح.، اکبرزاده، م.، محرابی، ی.، دانش پور، م.، عزیزی، ف.، 1388. تحلیل پیوستگی ژنتیکی میزان HDL-C در بین 91 خانواده ایرانی مبتلا به سندرم متابولیک با روش های رگرسیونی Haseman-Elston. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), [online] 7(4 (مسلسل 28)), pp.243-247. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123819. 

 
بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی