برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کاربرد روش کمومتري OSC-PLS جهت اندازه گيري همزمان مقادير ناچيز نيکل و گاليم در خاک گياهان دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) و رازک (Humulus lupulus) با استفاده از اسپکتروفوتومتري UV-Vis

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 
چکیده: 

گياهان دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) و رازک (Humulus lupulus) از محصولات استراتژيک منطقه استان گلستان بوده و در صنايع دارويي و فراورده هاي غذايي کشور نقش بسزايي دارند. وجود عناصر فلزي سنگين از جمله نيکل و گاليم تا حد کنترل شده در خاک اين گياهان مورد پذيرش است و در صورت افزايش و تجمع با تغييرات متابوليتي منجر به مسموميت آنها و عدم بکارگيري مفيد در صنايع مي شود. يکي از روش هاي کمومتريکس با نام اصلاح پاسخ متعامد – حداقل مجموع مربعات (OSC-PLS) که ابزار کاربردي قدرتمند آماري چند متغيره است، براي تعيين همزمان مخلوط گاليم و نيکل بکار گرفته شد. يک اپتود (الکترود نوري) انتخاب کننده يوني انتخابي (ISBO) براي سنجش يونهاي Ga3+ و  Ni2+بر اساس پلي ونيل کلرايد شامل کريپتوفيکس و بنزو -15 کراون 5- به عنوان يونوفور و 1- (2-پريديل آزو)-2- نفتول (PAN) به عنوان کرومويونوفور آماده شد. اين روش بر اساس تشکيل کمپلکسPAN  با گاليم و نيکل استوار است. غشاء ISBO گزينش پذيري زيادي را براي يونهايGa3+  و Ni2+ نشان داد، اما طيف جذبي اين دو به شدت با هم تداخل داشتند. بنابر اين تجزيه ترکيبات اين دو در يک مخلوط محيطي دشوار است. در اين مطالعه مدل کاليبراسيون در طيف جذبي در محدوده 400 تا 650 نانومتر براي 25 مخلوط مختلف گاليم و نيکل در نظر گرفته شد و مجموعه اي از محلولهاي ترکيبي حاوي غلظت هاي مختلفي از گاليم و نيکل جهت بررسي توانايي پيش بيني مدل OSC-PLS مورد استفاده قرار گرفت. مقدارRMSEP  براي گاليم و نيکل به ترتيب 0.3587 و 0.8496 بدست آمد. مقدار اين دو عنصر در 2 نمونه حقيقي از خاک گياهي 0.08 و ppm 3.1 محاسبه شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی