برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نشان ويژه سازي اكوفيزيولوژيك سيانوباکتريوم .Lyngbya sp. FS33 Agardh جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي اکوفيزيولوژيک سيانوباکتريوم Lyngbya sp. FS33 Agardh، که از تراکم قابل توجهي در شاليزارها و زمين هاي کشاورزي استان گلستان برخوردار بوده و در عين حال از نظر اکوفيزيولوژيک ناشناخته مي باشد، انجام گرديد. نمونه خالص در محيط كشت مايع BG -11 وارد شد. تيمارهاي شوري، دما، نور و pH به صورت جداگانه اعمال گرديد. تيمارهاي نوري شامل شدت هاي نوري 2 و 30 و 60 ميکرومول کوانتا بر مترمربع در ثانيه، تناوب هاي نوري 2، 4، 6 و 8 ساعت تاريکي در شبانه روز، تيمارهاي شوري محيط کشت فاقد و واجد کلرور سديم (تا يک درصد)، تيمار دمايي از 15 تا 45 درجه سانتي گراد، با 5pH تا 9، تيمارهاي دي اکسيد کربن عدم هوادهي و هوادهي، تلقيح دي اکسيد کربن به ميزان يك درصد، بقا، رشد، نرخ رشده ويژه، محتواي کلروفيل، بتا کاروتن، گزانتوفيل، فيکواريترين، فيکوسيانين، آلوفيکوسيانين، برون ريزش آمونيوم، و کارايي فيکوبيلي زومي سنجش گرديد. نتايج نشان داد در اين سويه رشد در شدت 60 ميکرومول کوانتا بر متر مربع در ثانيه به مراتب بالاتر مي باشد. اعمال روشنايي مستقيم به صورت 24 ساعت، سبب افزايش معني دار رشد نمونه مي گردد. محتواي کلروفيل در شرايطي که شوري در شرايط  In vitroبه ميزان نيم درصد افزايش يابد، افزايش معني دار پيدا مي کند. برون ريزش آمونيوم، در تيمارهاي شوري نزديک به شرايط بهينه شوري از نظر کميت به هم نزديک است. نمونه بقاي خود را در دماهاي 10 تا 45 درجه سانتي گراد حفظ مي کند. در شرايط بهينه pH، افزايش معني دار فيکواريترين، نشان از سازگاري سيستم فتوسنتزي با شرايط اعمال شده دارد. ساختمان فيکوبيلي زومي در شرايط بهينه کامل و در شرايط قليايي افراطي، ناقص است. در شرايط بهينه اسيديته، توليد کاروتنوييدها در روزهاي نخست پس از تلقيح افزايش مي يابد. در نهايت، نتايج بدست آمده اين سويه را در کنار سيانوباکتري هاي هتروسيستوس، از نظر بکارگيري به عنوان کود زيستي مستعد نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکروی، ش.، و صفایی کتولی، م.، و امیرلطیفی، ف. (1389). نشان ویژه سازی اکوفیزیولوژیک سیانوباکتریوم .Lyngbya sp. FS33 Agardh جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان. فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), 5(1 (پیاپی 17)), 24-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123798Vancouver : کپی

شکروی شادمان، صفایی کتولی مریم، امیرلطیفی فریبا. نشان ویژه سازی اکوفیزیولوژیک سیانوباکتریوم .Lyngbya sp. FS33 Agardh جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان. فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران). 1389 [cited 2021May14];5(1 (پیاپی 17)):24-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123798IEEE : کپی

شکروی، ش.، صفایی کتولی، م.، امیرلطیفی، ف.، 1389. نشان ویژه سازی اکوفیزیولوژیک سیانوباکتریوم .Lyngbya sp. FS33 Agardh جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان. فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران), [online] 5(1 (پیاپی 17)), pp.24-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123798. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی