برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 14 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ابعاد فضاي حلقي در ناهنجاريهاي CLI, CLII, CLIII در مراجعين به کلينيک خصوصي در سالهاي 87-83

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی ارتودنسی، واحد دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: نا هنجاري دنداني فکي نقصي است در بعد قدامي خلفي که بر روي زيبايي، اعمال فيزيولوژيک و فعاليت ها و ابعاد حفره دهان تاثير گذار است اخيرا توجه زيادي به ابعاد فضاي حلقي شده است روابط بين اندازه و ساختار راه هوايي فوقاني اختلالات تنفس هنگام خواب را نشان مي دهد. با توجه به تناقض بين نتايج تحقيق پيرامون انواع مال اکلوژن بررسي ابعاد فضاي حلقي در مال اکلوژن هاي کلاسو و در يك كلينيك خصوصي درشهر تهران از سال 87-83 انجام گرفت.
مواد و روشها: مطالعه از نوع توصيفي. از ميان بيماران
۱۸-۱۲ساله مراجعه کننده به کلينيک خصوصي طي سالهاي 87-1383 تعداد ۹۰ بيمار که داراي تنفس نرمال (از بيني) بودند و سابقه درمان ارتودنسي و جراحيهاي ارتودنسي ارتوپديک و کشيدن دندان دايمي و انواع سندرم و درگيري مفصل TMJ نداشتند و زاويه MM آنها 25.5±5 بود انتخاب شدند و بر اساس زاويه ANB به سه گروه کلاسوو  تقسيم شدند. و لترال سفالو گرام هاي آنها تهيه و متغير هاي فضاي زبان و کام نرم و فضاي حلقي و موقعيت استخوان هايوئيد در آنها مشخص و سپس داده هاي مربوطه توسط آناليز آماري2-way Anova  بررسي شد و نتايج مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته: در مقايسه ابعاد فضاي حلقي در سه نوع مال اکلوژن تفاوت معني داري ديده نشد
(P>0.05) به جز آقايان که ارتفاع راه هوايي عمودي در مال اکلوژن کلاس کمتر از کلاسو  بود همچنين نسبت فضاي حلقي فوقاني به مياني و تحتاني در خانمها بيشتر از آقايان بود (P<0.05). بين زاويه ANB و نسبت طول به ارتفاع زبان ارتباط معني داري وجود داشت به نحوي که با زياد شدن زاويه ANB نسبت طول به ارتفاع زبان افزايش مي يافت (P<0.05) و فاصله استخوان هايوئيد تا خطي که  RGNرا به مهره سوم وصل مي نمايد کاهش مي يافت. فاصله استخوان هايوئيد نسبت به مهره سوم گردني در افراد با مال اکلوژن کلاس بيشتر از افراد با مال اکلوژن کلاس بود.
نتيجه: به نظر مي رسد ابعاد راه هوايي عمودي در آقايان در مال اکلوژن هاي مختلف تفاوت دارد و همچنين مال اکلوژن بر تغيير موقعيت استخوان هايوئيد و زبان تاثير گذار است به طوريکه در کلاس
استخوان هايوئيد موقعيت قدامي تري نسبت به کلاس  دارد و ابعاد راه هوايي در خانمها و آقايان معني دار است.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی