نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 79 تا صفحه 89 .
 
عنوان مقاله: 

مديريت گل جاليز مصري (pommel (pers.) Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از کودهاي نيتروژن در گوجه فرنگي (.Lycopersicon esculentum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر چند نوع کود شيميايي بر کنترل گل جاليز در گوجه فرنگي، پژوهشي در بخش تحقيقاتي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران طي سالهاي 1387 و 1388 در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. تيمارها شامل کودهاي اوره، نيترات آمونيوم و فسفات آمونيوم هر يک در مقادير 150 و 300 کيلوگرم در هکتار و سولفات آمونيوم در مقادير 250 و 500 کيلوگرم در هکتار بود. نتايج بدست آمده نشان داد که تيمارهاي سولفات آمونيوم 250 کيلوگرم در هکتار و فسفات آمونيوم 150 کيلوگرم در هکتار بهترين عملکرد گوجه فرنگي داشتند و از نظر آماري با شاهد بدون گل جاليز تفاوت معني داري نداشتند. تيمارهاي فسفات آمونيوم و اوره 150 کيلوگرم در هکتار و سولفات آمونيوم 250 کيلوگرم در هکتار نيز بيشترين وزن خشک اندام هوايي و ريشه گوجه فرنگي و نيترات آمونيوم 150 و 300 کيلوگرم در هکتار کمترين مقدار وزن خشک ريشه گوجه فرنگي را داشتند. وزن خشک اندام هوايي و غده گل جاليز در تيمارهاي فسفات آمونيوم 150 و 300 کيلوگرم در هکتار بيشترين مقدار نسبت به شاهد داراي گل جاليزبود و تيمارهاي نيترات آمونيوم 150 و 300 کيلوگرم در هکتار کمترين مقدار نسبت به شاهد بودند. سولفات آمونيوم به ميزان 250 کيلوگرم در هکتار تاثير معني داري بر کاهش اتصال و رشد گل جاليز و همچنين بهبود عملکرد و صفات گوجه فرنگي نسبت به شاهد داراي گل جاليز داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بابایی، س.، و علی زاده، ح.، و رحیمیان مشهدی، ح.، و جهان سوز، م.، و مین باشی معینی، م. (1387). مدیریت گل جالیز مصری (pommel (pers.) Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum L). دانش علف های هرز, 4(2), 79-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123554Vancouver : کپی

بابایی سیروان، علی زاده حسن، رحیمیان مشهدی حمید، جهان سوز محمدرضا، مین باشی معینی مهدی. مدیریت گل جالیز مصری (pommel (pers.) Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum L). دانش علف های هرز. 1387 [cited 2022August20];4(2):79-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123554IEEE : کپی

بابایی، س.، علی زاده، ح.، رحیمیان مشهدی، ح.، جهان سوز، م.، مین باشی معینی، م.، 1387. مدیریت گل جالیز مصری (pommel (pers.) Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum L). دانش علف های هرز, [online] 4(2), pp.79-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123554. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 483 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی