برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  53 , شماره  4 ; از صفحه 240 تا صفحه 244 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي سطح سرمي روي در كودكان مبتلا به آسم و گروه كنترل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان قائم (عج)، دفتر گروه اطفال
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري آسم در طي دهه هاي اخير در تمام دنيا رو به افزايش است. به نظر مي رسد كه راديكالهاي آزاد در پاتوژنر بسياري بيماري ها از جمله آسم با توجه به اثرات مضر آن بر سلول ها و بافت ها نقش داشته باشد. مكانيسم هاي دفاعي متعددي عليه اثرات راديكالهاي آزاد وجود دارد. مهمترين آنها آنتي اكسيدانها مانند آنزيم هاي گلوتاتيون پراكسيد و سوپراكسيد ديسموتاز هستند كه در ساختمان آنهاعناصر كمياب مانند روي و سلنيوم شركت دارند كه باعث كاهش اثرات مضر راديكالهاي آزاد مي شوند. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين آسم و سطح سرمي روي به عنوان يك عامل آنتي اكسيدان در كودكان مبتلا به آسم انجام شد.
روش كار: اين تحقيق يك مطالعه از نوع مورد شاهدي است كه در سال 1387 در بيمارستان دكتر شيخ مشهد انجام شد. مقايسه بين 80 بيمار مبتلا به آسم كه به طور سر پايي به كلينيك آلرژي اطفال مراجعه كرده اند و 80 كودك مراجعه كننده به كلينيك كودكان با شكايت غير اختصاصي و غير بيماري مزمن مانند عفونتهاي حاد دستگاه تنفس فوقاني و عفونت ادراري و غيره بدون اينكه هيچگونه شرح حالي از آتوپي داشته باشند، انجام شد.
هيچكدام از بيماران اين مطالعه در طي 2 هفته قبل از انجام آزمايش كورتيكو استروئيد سيستميك يا استنشاقي و داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي دريافت نكرده بودند سطح سرمي روي به روش كالريمتري دستي چك شد و سپس نتايج باهم مقايسه شدند. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار
SPSS تجزيه و تحليل شد و از آزمون كروسكال واليسون وي هم استفاده شد.
نتايج: ميانگين سن در گروه آزمايش (
2.67 ± 6.07) و در گروه كنترل (3.44 ± 5.25) با هم تفاوت معني داري نداشت و دو گروه از نظر توزيع جنس كاملا همگون بودند. اختلاف معني داري در ميانگين غلظت روي سرم در دو گروه ديده نشد (p>0.05) به اين ترتيب كه غلظت روي سرم در گروه بيماران 93.93 ± 25.58 mg/dl و در گروه كنترل 97.18 ± 23.59 mg/dl بود.
نتيجه گيري: در اين تحقيق ثابت نشد كه سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به آسم آلرژيك پايين تر از افراد سالم باشد .

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی