برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير برخي تيمارهاي خواب شکني بر شاخص هاي جوانه زني و بنيه بذر سه گونه گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare L.)، مريم گلي جنوبي (.Salvia shariffi Rech. et Esfand) و برگ نمدي درختچه اي (.Abutilon fruticosum Guill. Et Perr)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
 
چکیده: 

با توجه به اهميت گياهان دارويي در درمان بيماريها و همچنين محدود بودن رويشگاه هاي طبيعي، کمي زادآوري و قطع بي رويه، برنامه ريزي جهت کشت و اهلي کردن آنها بسيار ضروري به نظر مي رسد. در اين بررسي جهت تعيين تاثير تيمارهاي خواب شکني بر روي جوانه زني و بنيه بذر گونه هاي دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare L.)، مريم گلي جنوبي (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدي درختچه اي(Abutilon fruticosum Guill. et Perr.)، بذر اين گونه ها از رويشگاه اصلي آنها جمع آوري و هفت تيمار پيش رويشي شامل آب گرم، اسيد سولفوريک غليظ به مدت 5، 10 و 15 دقيقه، نيترات پتاسيم 0.2 درصد، سرما (دماي 5 درجه به مدت 24 ساعت) و آب معمولي (شاهد) بر آنها اعمال گرديد. پس از آن بذرها به مدت 14 روز در پتري ديش کشت شد و بعد صفات مورد نظر اندازه گيري شدند. اين بررسي در قالب طرح کاملا تصادفي با 3 تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که بين تيمارهاي اعمال شده اختلاف بسيار معني داري وجود دارد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که از بين تيمارهاي اعمال شده، اسيد سولفوريک به مدت 10 دقيقه در گياه رازيانه، نيترات پتاسيم در گياه مريم گلي جنوبي و اسيد سولفوريک به مدت 15دقيقه در گياه برگ نمدي درختچه اي بيشترين تاثير را داشته و درصد و سرعت جوانه زني بذر اين گونه ها را افزايش داده است. در گياه مريم گلي جنوبي بيشترين شاخص بنيه بذر به ميزان 191.75 مربوط به تيمار شاهد و کمترين شاخص بنيه بذر به ميزان صفر مربوط به تيمارهاي اسيد 10 و 15 دقيقه بود. در گياه رازيانه بيشترين شاخص بنيه بذر به ميزان 365.75 مربوط به تيمار سرما و کمترين شاخص بنيه بذر به ميزان صفر مربوط به تيمار آب گرم بود. در گياه برگ نمدي درختچه اي بيشترين شاخص بنيه بذر به ميزان 23.4 مربوط به تيمار اسيد 10 دقيقه و پس از آن تيمار اسيد 15 دقيقه به ميزان 22.5 و کمترين شاخص بنيه بذر به ميزان صفر مربوط به تيمارهاي شاهد، آب گرم، سرما و نيترات پتاسيم بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی