برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش خشکي و آسکوربات خارجي بر روي رنگيزه هاي فتوسنتزي، فلاونوئيدها، ترکيبهاي فنلي و ميزان پراکسيداسيون ليپيدي در گياه انيسون (.Pimpinella anisum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان
 
چکیده: 

استرس خشکي باعث تحريک ساخته شدن گونه هاي اکسيژن فعال در کلروپلاستهاي گياهي مي شود و گونه هاي اکسيژن فعال نيز سبب پراکسيداسيون ليپيدهاي غشايي و تخريب غشاي سلولي مي شود. انيسون(Pimpinella anisum L.)  يکي از گياهان دارويي بسيار معطر است که ارزش صادراتي فراواني دارد. در اين پژوهش، آسکوربات با هدف اهميت کنترل استرس اکسيداتيو در تحمل به کمبود آب، بکار گرفته شد و تغييرات محتواي رنگيزه اي برگها، ترکيبهاي فنلي کل و محتواي مالون دي آلدئيد بر روي گياه بررسي شد. طي يک مطالعه گلداني، تنش خشکي بر اساس نسبتهاي مختلفي از ظرفيت زراعي در سه سطح شاهد، متوسط و شديد (به ترتيب 100، 60 و 25 درصد ظرفيت زراعي) و آسکوربات با يک غلظت  1.4mMبه صورت مه پاشي اعمال گرديد. با پيشرفت تنش، محتواي کلروفيل و نسبت کلروفيل a به کلروفيل b کم شد، در حالي که مقدار فلاونوئيد و آنتوسيانين افزايش يافت. همچنين در اثر دهيدراتاسيون، افزايش کاروتن و گزانتوفيل تنها در تنش متوسط گزارش شد. آسکوربات، ميزان کلروفيلها و کاروتنوئيدها را زياد نمود اما ميزان فلاونوئيد و آنتوسيانين را کاهش داد و تاثير چشمگيري در افزايش ترکيبهاي فنلي کل اندامها در تمام سطوح داشت. همچنين مقدار مالون دي آلدئيد در شرايط تنش متوسط نسبتا ثابت ماند ولي در شرايط تنش شديد به طور معني دار افزايش يافت که حضور آسکوربات منجر به کاهش موثر اين متابوليت شد. بنابر نتايج بدست آمده در اين پژوهش، آسکوربات خارجي توانست با مکانيسمهاي مختلفي توانايي گياه انيسون را در پاسخ به تنش خشکي افزايش داده و اثر محافظتي در برابر اکسيداسيون ليپيدها (که ناشي از خشکي مي باشد) داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی