برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  8 , شماره  2 (پي در پي 16) ; از صفحه 103 تا صفحه 113 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه سبک هاي دلبستگي ناايمن اضطرابي / اجتنابي، ناايمن اضطرابي / دو سو گرا و ايمن جوانان داراي نقايص بينايي، شنوايي و جوانان عادي شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقايسه سبک هاي دلبستگي جواناني که داراي نقص  بينايي و شنوايي بودند و همچنين جوانان عادي شهر اصفهان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت پس رويدادي (علي - مقايسه اي) انجام شد. جامعه آماري پژوهش را کليه جوانان (18 تا 28 سال) تشکيل دادند که داراي نقايص بينايي و شنوايي و نيز جوانان عادي بودند. تعداد 80 نفر جوان داراي نقص بينايي (40 دختر و 40 پسر)، 90 نفر جوان داراي نقص شنوايي (45 دختر و 45 پسر) و 80 نفر جوان عادي (40 دختر و 40 پسر) به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه سنجش سبک هاي دلبستگي
Hazen و Shaver و پرسش نامه جمعيت شناسي محقق بود. براي تحليل آماري داده هاي پژوهش از روش تحليل واريانس چند متغيري MANOVA و آزمون تعقيبي LSD استفاده شد.
يافته ها: بين سبک هاي دلبستگي جوانان داراي نقايص بينايي، شنوايي و جوانان عادي تفاوت معني داري وجود داشت
(P<0.001). همچنين نتايج نشان داد که بين ميانگين نمرات دلبستگي ناايمن اضطرابي / اجتنابي، ناايمن اضطرابي / دوسوگرا و دلبستگي ايمن جوانان در هر سه گروه تفاوت معني داري وجود داشت(P<0.001) . در اين پژوهش بين ميانگين نمرات دلبستگي ناايمن اضطرابي/  اجتنابي، ايمن و ناايمن اضطرابي / دوسوگرا جوانان پسر و دختر سه گروه، تفاوت معني داري ديده نشد (P=0.165).
نتيجه گيري: جوانان داراي نقايص بينايي و شنوايي در مقايسه با جوانان عادي بيشتر در معرض خطر دلبستگي ناايمن قرار داشتند. قابل ذکر است که سبک دلبستگي ناايمن اجتنابي و دوسوگرا در جوانان داراي نقايص شنوايي و بينايي و نيز سبك دلبستگي ايمن در جوانان گروه عادي بالا بود. همچنين نتايج نشان داد كه سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي و دوسوگرا در جوانان داراي نقايص شنوايي بالاتر از جوانان داراي نقايص بينايي بود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1212 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی